EcoWater Systems LLC

Политика за поверителност на приложение iQua

Дата на влизане в сила: 7 декември  2020 г.

Последна промяна: 7 декември  2020 г.

Въведение

EcoWater Systems LLC („Компания“, „ние“, „нас“, „наш“) зачита Вашата поверителност и се ангажира да я защити чрез спазването на настоящата Политика за поверителност на приложение iQua („Политиката“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от потребителите, когато посещават и използват нашето мобилно приложение iQua на EcoWater Systems („Приложението“) и нашия уебсайт myiqua.com („Уебсайта“) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази информация.

Настоящата Политика се отнася за информация, която събираме:

 • На този уебсайт;
 • В имейл, текстови и други електронни съобщения между Вас и приложението;
 • Чрез приложението;
 • Когато взаимодействате с нашата реклама и приложения на уебсайтове и услуги на трети страни, ако тези приложения или реклама включват връзки към тази Политика.

Настоящата Политика НЕ се отнася за информация, събирана от:

 • Нас офлайн или по какъвто и да е друг начин, включително на който и да е друг уебсайт или мобилно приложение, управлявано от нас или трета страна; или

 • Трета страна, включително чрез приложение или съдържание (включително реклама), които могат да водят или да бъдат достъпни от или на уебсайта или Приложението.

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика, за да разберете нашите политики и практики относно Вашата информация и как ще се отнасяме с нея. С достъп си или с използване на този уебсайт и/или приложението, вие се съгласявате с тази Политика. Тази Политика може да се променя от време на време (вижте „Промени в нашата Политика за поверителност“). Ако продължавате да използвате това приложение след като направим промени, се счита че приемате тези промени. Затова трябва периодично да проверявате Политиката за актуализации.

Използването на приложението от Вас също се регулира от нашите Условия за използване, които могат да бъдат намерени чрез Условия за използване на приложение iQua. Моля, прочетете и Условията за използване в допълнение към настоящата Политика за поверителност.  Освен ако не посочим друго, в настоящата Политика определените термини ще имат значенията, посочени нашите Условия за използване.

Коя е компания EcoWater Inc.?

EcoWater Systems Inc. е дъщерно дружество на Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC. EcoWater Systems LLC. е администраторът на Вашите лични данни, обработвани във връзка с приложението.

Събирана от нас информация за Вас и начини за събирането ѝ

Събираме няколко вида информация от и за потребителите на нашето приложение и уебсайт, включително:

 1. Лична информация. Тя включва информация, която използваме, за да Ви идентифицираме, като Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

 2. Нелична информация. Тя включва поведение на потребителя в нашето приложение и събрана обща информация. Това е информация, която е за Вас, но сама по себе си не Ви идентифицира.

 3. Информация за използване. Тя включва информация за Вашето мобилно устройство, включително IP адрес, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона и информация за взаимодействието на страницата чрез автоматизирани средства.

 4. Техническа търговска информация. Тя включва информация за продукта, който купувате, като например модела и свързаните с него данни за инсталиране на Вашия омекотител за вода или филтриращ продукт.

Събираме тази информация:

 1. Директно от Вас, когато ни предоставите такава информация. Тя включва информация, която предоставяте чрез попълване на формуляри в нашето приложение, като например информация, предоставена по време на регистрацията за използване на нашето приложение, публикуване на материали в приложението или заявяване на допълнителни услуги в приложението. Може също да поискаме тази информация, когато съобщите за проблем с нашето приложение или упражните правата и избора си на поверителност (вижте „Вашите права и избори за поверителност“).

 2. Автоматично, догато навигирате из уебсайта и приложението. Информацията, събирана автоматично, може да включва информация за използването, както е описано по-горе, като също така можем да използваме тези технологии, за да събираме информация за Вашите онлайн дейности във времето и в уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги.

  Например този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“).  Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитките, за Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да оцени как използвате уебсайта, за да съставя отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и за да предоставя други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.  Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google.  Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт.  Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на Вашите данни от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

  Този уебсайт използва технология „бисквитки“ за получаване на нелична информация от онлайн посетителите. Не извличаме лична информация в този процес. Бисквитките ни позволяват да актуализираме и подобряваме нашия уебсайт. Дори ако настроите браузъра си да не приема бисквитки, пак можете да използвате повечето функции на уебсайта.

 3. От трети страни, като нашите доверени бизнес партньори. Някое съдържание или някои приложения, включително реклами, на уебсайта се обслужват от трети страни, включително рекламодатели, рекламни мрежи и сървъри, доставчици на съдържание и доставчици на приложения. Тези трети страни могат да използват бисквитки самостоятелно или заедно с уеб маяци или други технологии за проследяване, за да събират информация за Вас, когато използвате нашия уебсайт. Информацията, която събират, може да бъде свързана с Вашата лична информация или могат да събират информация, включително лична информация, за Вашите онлайн дейности във времето и в различни уебсайтове и други онлайн услуги. Те могат да използват тази информация, за да Ви предоставят реклама, основана на интереси (поведенческа реклама) или друго целево съдържание.

  Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате някакви въпроси относно реклама или друго целево съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.

Как използваме Вашата информация

Използваме информацията, която събираме за Вас или която ни предоставяте, включително лична информация, поради няколко причини:

 • За да Ви представим нашето приложение и неговото съдържание;

 • За да Ви предоставим информация, продукти или услуги, които искате от нас;

 • За да настроим и поддържаме нашите Продукти (например можем да използваме Вашите лични данни, за да планираме редовна поддръжка и да Ви предоставим обратна връзка за Вашата консумация на вода и начини за използване на информацията във Ваша полза);

 • За вътрешни маркетингови цели, като маркетингови проучвания;

 • За да Ви уведомяваме за промени в нашия уебсайт, приложение или продукти или услуги, които предлагаме или предоставяме чрез уебсайта или приложението;

 • За да можем да опишем по друг начин предоставената информация; и

 • За всяка друга цел с Ваше съгласие.

Разкриване на Вашата информация

Можем да разкрием събраната информация за нашите потребители и информацията, която не идентифицира никое физическо лице без ограничения. Можем да разкрием лична информация, която събираме или която предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност:

 • На трети страни, за да предлагат на пазара своите продукти или услуги, ако не сте се отказали от тези оповестявания;

 • На купувач или друг правоприемник в случай на сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на част или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по обявяване в несъстоятелност, ликвидация или подобно производство , в която личната информация, съхранявана от нас за нашите потребители на приложението, е сред прехвърлените активи;

 • За да се изпълни целта, за която я предоставяте;

 • За всяка друга цел, разкрита от нас, когато предоставяте информацията; и

 • С Ваше съгласие

Също така можем да разкрием Вашата лична информация:

 • За да се съобразим със съдебна заповед, закон или правен процес, включително за да отговорим на правителствено или регулаторно искане;

 • За налагане или прилагане на нашите Условия за използване;

 • Ако преценим, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на EcoWater Systems LLC, нашите клиенти или други.

Прехвърляне на данни към други държави/територии

Понякога може да се наложи да споделим Вашите лични данни с нашите филиали и трети страни доставчици на услуги.  При субекти на данни от Европейското икономическо пространство („ЕИП”): можем да прехвърлим Вашата лична информация извън ЕИП за обработка съгласно целите, посочени по-горе.  Когато ни предоставяте лична информация, вие разбирате и се съгласявате, че тя може да бъде прехвърлена отвъд националните граници и обработена извън ЕИП, включително от доверени трети страни. Ще предприемем всички разумно необходими действия, за да гарантираме, че данните Ви се обработват по сигурен начин и в съответствие с тази Политика.  Ако направим това, имаме въведени процедури, които гарантират че Вашите лични данни получават същата защита, както ако се обработват в ЕИП. Включително, но не само, сключване на договори с нашите филиали и трети страни доставчици на услуги, които определят стандартите, които трябва да спазват винаги, включително стандартните договорни клаузи.

Политика на съхранение

Ще съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително целите за удовлетворяване на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Вашите права и избор за поверителност

Стремим се да Ви предоставим избори относно личната информация, която ни предоставяте. Създадохме механизми, за да Ви осигурим следния контрол върху Вашата информация:

 • Проследяващи технологии и реклама. Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки на браузъра или да Ви предупреждава, когато се изпращат бисквитки. Имайте предвид, че когато откажете някои бисквитки, някои части на това приложение може да са недостъпни или може да не функционират правилно.

 • Разкриване на Вашата информация за реклами от трети страни. Ако не искате да споделяме Вашата лична информация с несвързани трети страни или трети страни, които не са посредници, за промоционални цели, можете да се откажете, като се свържете с нас, използвайки информацията, посочена в тази политика.

 • Промоционални оферти от компанията. Ако не желаете да използваме Вашата информация за популяризиране на нашите собствени продукти или услуги на трети страни, можете да се откажете от това, като се свържете с нас, използвайки информацията, посочена в тази политика. Ако сме Ви изпратили промоционален имейл, можете да ни изпратите обратен имейл с молба да изключим Вашия имейл адрес от последващо изпращане на имейли. Този отказ не се отнася за информация, предоставена ни в резултат на покупка на продукт, регистрация на гаранция, сервизиране на продукти или други транзакции.

 • Целенасочена реклама. Ако не искате да използваме информацията, която събираме или която ни предоставяте, за да изпращаме реклами според предпочитанията на целевата аудитория на нашите рекламодатели, можете да се откажете от това, като се свържете с нас, използвайки информацията, посочена в тази политика.

Ние нямаме контрол върху събирането или използването на Вашата информация от трети страни, за да обслужваме персонализирани реклами. Тези трети страни обаче могат да Ви предложат да не събират Вашата информация или да не я използват по такъв начин.

Някои закони за защита на личните данни могат да Ви предоставят повече права за поверителност в сравнение с посочените по-горе, в зависимост от Вашето гражданство или местожителство.

A. Права за поверителност на лицата в Европейското икономическо пространство („ЕИП“)

Съгласно Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз („ОРЗД“) лицата в ЕИП имат допълнителни права за поверителност:

 • Право на информираност. Физическите лица имат право на прозрачност по отношение на събирането на лична информация от наша страна.

 • Право на достъп. Физическите лица имат право да знаят точно каква информация се съхранява за тях и как се обработва.

 • Право на коригиране. Физическите лица ще имат право да коригират личните си данни, ако те са неточни или непълни.

 • Право на изтриване. Известно също като „правото на забрава“. То се отнася до правото на дадено лице да изтрие или премахне личните си данни, без да е необходима конкретна причина защо иска да направи това.

 • Право на ограничаване на обработката. Физическите лица имат право да блокират или да потиснат обработката на личните им данни.

 • Право на преносимост на данните. То позволява на физическите лица да задържат и използват отново личните си данни за собствени цели.

 • Право на възражение. При определени обстоятелства физическите лица имат право да възразят срещу използването на личните им данни.

 • Права на автоматизирано вземане на решения и профилиране. ОРЗД е въвел предпазни мерки за защита на физическите лица срещу риска от взимане на потенциално вредно решение без човешка намеса.

Ако желаете да упражните правата си съгласно ОРЗД, моля, свържете се с нас, използвайки някой от методите, посочени в раздел „Връзка с нас“ по-долу. Ние ще разгледаме и обработим Вашето искане в разумен период от време.  Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства ОРЗД може да ограничи Вашето упражняване на тези права.

Можете да подадете жалба до органите на ЕС за защита на данните („ОЗД“).  Списък с ОЗД от Европейската комисия можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

B. Вашите права за поверителност в Калифорния

Ако сте жител на Калифорния, може също да имате допълнителни права за поверителност съгласно Калифорнийския закон за поверителността (California Shine the Light law) (Civil Code Section § 1798.83) и Закона за поверителност на потребителите в Калифорния („CCPA“) (Civil Code Section § 1798.100).

Законът „Shine the Light“ позволява на потребителите на нашето приложение, които са жители на Калифорния, да изискват определена информация относно разкриването на лична информация на трети страни за целите на директния им маркетинг. За да направите такава заявка, моля, изпратете имейл или ни пишете, като използвате информацията, посочена в тази политика.

За да научите повече за Вашите права за поверителност в Калифорния съгласно CCPA, моля, посетете Съобщение за поверителност на приложение iQua за жителите на Калифорния.

Сигурност на данните

Прилагаме мерки за защита на Вашата лична информация от случайна загуба и от неразрешен достъп, използване, промяна и разкриване.

За жалост, предаването на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността на Вашата лична информация, предадена на нашето приложение. Всяко предаване на лична информация е на Ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за заобикаляне на каквито и да било настройки за поверителност или мерки за сигурност, съдържащи се в приложението.

Споделяне на данни

За да обслужваме правилно, отстраняваме неизправности и предвиждаме проблеми, преди те да засегнат Вашата система, ние искаме да се съгласите да споделите Вашите сигнални съобщения, предупредителни съобщения и данни за водата с нас. Ние приемаме Вашата поверителност много сериозно и Ви уверяваме, че използваме Вашата системна информация само за подпомагане на използването на нашите продукти и за подобряване на нашите продукти и услуги. Ние не продаваме Вашите данни на други трети страни и нашите сървъри съхраняват Вашите данни за използване отделно от Вашата лична информация, за да защитят допълнително Вашата поверителност. Ако не се съгласите с нашето искане за споделяне, може да анулирате Вашата гаранция. Моля, обадете се на екипите за обслужване на клиенти в страната, ако имате някакви въпроси.

Промени в нашата Политика за поверителност

Наша политика е да публикуваме всички промени, които правим в тази Политика на тази страница, с известие, че Политиката е актуализирана, публикувано на началната страница на приложението. Ако направим съществени промени в начина, по който обработваме личната информация на нашите потребители, ще Ви уведомим на имейл адреса, посочен във Вашия профил и/или чрез известие на началната страница на приложението. Датата на последната редакция на Политиката е посочена в горната част на страницата. Ваша е отговорността да ни предоставите Ваш актуален и активен имейл адрес и периодично да влизате в нашето приложение и тази политика, за да проверявате за евентуални промени.

Връзка с нас

За да зададете въпроси или да коментирате тази Политика и нашите политики за поверителност, свържете се с нас на адрес:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com