EcoWater Systems LLC

Общи условия за използване на приложение iQua

Дата на влизане в сила: 7 декември 2020 г.

Последна промяна: 7 декември 2020 г.

Приложенията iQua на EcoWater („Приложението“ във версиите за iPhone и за Android) са услуги на EcoWater Systems LLC, дружество с ограничена отговорност, учредено в Делауеър („EcoWater“, „нас“, „наш“ или „ние“), които също са приложими за други дъщерни дружества на EcoWater, както е посочено в края на този документ. Тези Общи условия за използване на EcoWater Systems LLC и всички допълнителни общи условия или политики, които публикуваме в Приложението, включително нашата Политика за поверителност (наричани заедно „Условията за използване“) посочват общите условия, при което Вие („Вие“, „Вашия“ или „Клиент“) можете да използвате Приложенията и всички услуги, налични в Приложението, включително възможността да преглеждате онлайн отчети и да получавате сигнали от Приложението („Услугата“) за състоянието на омекотителите за вода, филтрите за вода или други продукти („Продуктите“), които са свързани с Wi-Fi и/или Bluetooth.

Моля, прочетете тези Условия за използване внимателно преди да използвате Услугата. След като щракнете върху бутон или връзка с надпис „Съгласен/Съгласна съм“ или след като използвате Услугата, Вие посочвате, че се съгласявате да бъдете правно обвързани с тези Условия за използване. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате Приложението. Препоръчваме Ви да си разпечатате копие за бъдеща справка.

1. Промяна в Условията за използване. EcoWater си запазва правото да променя настоящите Условия за използване по всяко време и от време на време, без да Ви уведомление. Такава промяна ще влезе в сила при публикуване в Приложението или чрез Услугата. Ако EcoWater промени тези Условия за използване, ние също ще преразгледаме датата на „Последна актуализация“ в началото на на тази страница. Отговорността да преглеждате вече променени Условия на използване е Ваша. Ако решите, че някоя от последващите промени на тези Условия за използване не е приемлива, трябва незабавно да спрете да използвате Приложението и Услугата. Вашето влизане и/или използване на Приложението или Услугата, след публикувана промяна на Условията за използване от EcoWater, представлява Вашето съгласие с тези променени Условия за използване без възражение.

2. Прекратяване/Спиране на Приложението и/или Услугата. EcoWater може, по своя собствена абсолютна преценка, да прекрати Приложението и/или Услугата или да прекрати или спре Вашето използване или общо използване на Приложението и/или Услугата, или на която и да е част от тях, по всяко време, с или без предизвестие, поради всякаква причина, включително поради причини за отказ от обслужване, повреда на системата, поддръжка или ремонт, или обстоятелства извън нашия разумен контрол. Вие се съгласявате, че ако Вашето разрешение за влизане в Приложението или използването на Услугата бъде прекратено или спряно, след това няма да влизате или да се опитвате да влизате в Приложението или да използвате Услугата, пряко или косвено.

3. Продукти. EcoWater не носи отговорност за точността на Услугата и настоящите Условия за използване не Ви предоставят никакви допълнителни права от EcoWater, що се отнася до Продуктите. Ако закупите Продукти, нашите Общи условия за продажба ще бъдат приложими за продажбите.

4. Такса. EcoWater си запазва правото да въвежда или променя таксата за Приложението и/или Услугата по всяко време и от време на време.

5. Предварителни условия. За да използвате Услугата, ще трябва да: (i) закупите Продукта; (ii) да имате постоянно включена безжична широколентова интернет връзка между Продукта и свързано мобилно устройство, което може да се използва за предоставяне на някаква ограничена част от информацията, налична чрез напълно свързана Wi-Fi връзка; и (iii) да имате достъп до мобилното приложение на EcoWater, за да инсталирате, конфигурирате и използвате Услугата.

6. Регистрация. Ще трябва да се регистрирате онлайн за Услугата, като по време на регистрацията ще трябва да предоставите потребителско име (Вашия активен имейл адрес) и парола. Може да се регистрирате само веднъж в EcoWater. Можете да регистрирате и друг имейл адрес към Вашия профил по време на настройката или след като влезете в менюто за настройка. Вие се съгласявате да защитите Вашето потребителско име и парола, като освен всичко друго запазите поверителността на потребителското си име и парола. Ако, независимо от горното задължение, разрешите достъп до Вашия профил, Вие ще носите отговорност за такова използване. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребителя, независимо дали са избрани от Вас или са предоставени от нас, по всяко време, ако според нашето разумно мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези условия за използване.

7. Неразрешено използване. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите EcoWater, като използвате посочените по-долу номера за достъп и имейл адреси в страната, за всяко неразрешено използване на Вашата парола и/или за всяко друго нарушение на сигурността; и (б) да се уверите, че излизате от профила си в края на всяка сесия.

8. Промяна на Приложението и Услугата. Можем да актуализираме и променяме Приложението и/или Услугата от време на време, за да отразим промените в нашите Продукти, нуждите на нашите потребители и нашите бизнес приоритети.

9. Наличност на Приложението и Услугата. Ние не гарантираме, че Услугата или каквото и да е съдържание, предоставено в Приложението и/или Услугата, винаги ще бъде достъпно или непрекъснато. Можем да спрем, оттеглим или ограничим наличността на целия или на част от нашия сайт, поради бизнес и оперативни причини, с или без предизвестие.

10. Съдържание на Приложението и Услугата. Съдържанието на Приложението и/или Услугата се предоставя само за обща информация. То не е предвидено да съставлява съвет, на който трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран съвет преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието в Приложението и/или Услугата. Въпреки че полагаме разумни усилия за актуализиране на информацията в Приложението и/или Услугата, ние не даваме никакви изрични или подразбиращи се декларации или гаранции, че съдържанието в Приложението и/или Услугата е точно, пълно или актуално.

11. Възможност за получаване на известия. Вашата възможност да използвате Услугата и да получавате известия зависи от Вашите различни устройства и доставчици на услуги. EcoWater не може и не дава никакви гаранции за наличността или сигурността на Приложението и Услугата. Не можем и не даваме никакви гаранции за възможността Ви да получавате известия, изпратени до Вас от Услугата. Трябва да тествате Услугата, за да осигурите съвместимост.

12. Сигурност. Вие приемате, че сте единственото лице, което отговаря за защитата на Вашия компютърен хардуер, софтуер и данни от неразрешен достъп, вируси, шпионски софтуер и всякакви други видове злонамерен код.

13. Ограничаване на отговорността. Вие изрично приемате и се съгласявате, че използването и достъпа до Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Приложението (включително, без ограничение, Услугата) Ви се предоставя на база „КАКВОТО Е В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ“ и „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА“.

14. Ние не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към Вас, защото това е незаконно. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност или небрежността на нашите служители, посредници или подизпълнители, както и за измама или измамно представяне. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НЯМА ДА ОКАЖЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ.

15. Различни ограничения и изключения от отговорност ще се прилагат за отговорността, възникваща в резултат на доставката на каквито и да е Продукти до Вас, които ще бъдат посочени в нашите Общи условия за продажба.

16. Вие се съгласявате, че EcoWater, нейните дъщерни и свързани дружества, не носят никаква отговорност към Вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност, ако Услугата се използва в търговско или промишлено приложение.

17. Ако дефектно дигитално съдържание, предоставено от нас, повреди Ваше устройство или цифрово съдържание и това е причинено от нашето неприлагане на разумни грижи и умения, ние или ще отстраним щетите, или ще Ви изплатим разумно обезщетение. Ние обаче няма да носим отговорност за щети, които бихте могли да избегнете, следвайки нашите съвети да приложите безплатна актуализация или за щети, причинени от това, че не сте спазили правилно инструкциите за инсталиране или използвате минималните системни изисквания, препоръчани от нас.

18. Връзки към други уебсайтове. Това Приложение може да съдържа връзки към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Тези уебсайтове могат да се управляват от компании, които не са свързани с нас. Свързаните уебсайтове, включително тези, експлоатирани от EcoWater, може да имат свои собствени политики за използване и поверителност, които трябва да прегледате, ако ги посетите. Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтове, които не контролираме, за използването на тези уебсайтове или за практиките за поверителност на тези уебсайтове.

19. Юрисдикция и приложимо право. Тези Условия за ползване ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щат Минесота. Вие се съгласявате с неизключителната юрисдикция на федералния или щатския съд в Woodbury MN.

Връзка с нас.

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за използване, моля, свържете се с нас на имейл адреса и телефонните номера, посочени по-долу.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com