EcoWater Systems LLC

Podmínky použítí aplikace iQua

Datum účinnosti: 7. prosinec 2020

Naposledy změněno: 7. prosinec 2020

Aplikace EcoWater iQua (dále jen „aplikace“ ve verzích pro iPhone i Android) jsou službami společnosti EcoWater Systems LLC, společnosti s ručením omezeným v Delawaru (dále jen „EcoWater“, „nás“, „naše“ nebo „my“) a vztahují se na jiné dceřiné společnosti EcoWater, jak je definováno na konci tohoto dokumentu. Tyto Podmínky použití společnosti EcoWater Systems LLC a jakékoli další podmínky nebo zásady, které čas od času zveřejňujeme v aplikaci, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů (souhrnně „Podmínky použití“), stanoví podmínky, za kterých vy („Vy“, „Váš“ nebo „Zákazník“) můžete používat Aplikace a jakékoli služby dostupné v aplikaci, včetně možnosti prohlížení online zpráv a přijímaní upozornění z aplikace („služba“) na stav změkčovačů vody, vodních filtrů nebo jiných produktů připojených k Wi-Fi a/nebo Bluetooth („produkty“).

Před použitím Služby si pozorně přečtěte tyto Podmínky použití. Kliknutím na tlačítko nebo odkaz označený „Souhlasím“ nebo používáním Služby vyjadřujete svůj souhlas s právním závazkem těmito Podmínkami použití. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte aplikaci používat. Doporučujeme vytisknout si kopii pro budoucí použití.

1. Změny Podmínek použití. EcoWater si vyhrazuje právo kdykoli, a čas od času, změnit tyto Podmínky použití bez předchozího upozornění. Taková změna bude účinná zveřejněním v aplikaci nebo prostřednictvím služby. Pokud EcoWater změní tyto Podmínky použití, revidujeme také datum „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Je vaší odpovědností zkontrolovat jakékoli revidované Podmínky použití. Pokud shledáte jakoukoli následnou revizi těchto Podmínek používání nepřijatelnou, musíte okamžitě přestat používat aplikaci a službu. Váš vstup a/nebo používání aplikace nebo služby poté, co společnost EcoWater zveřejní jakékoli revidované Podmínky použití, představuje váš souhlas s těmito revidovanými Podmínkami použití bez námitek.

2. Ukončení/pozastavení aplikace a/nebo služby. Společnost EcoWater může na základě svého absolutního vlastního uvážení ukončit aplikaci a/nebo službu, nebo ukončit či pozastavit vaše používání či obecné používání aplikace a/nebo služby nebo jakékoli jejich části, kdykoli, s nebo bez předchozího upozornění a pro jakýkoli důvod, včetně důvodů odmítnutí služby, selhání systému, údržby nebo opravy, nebo okolností mimo naši přiměřenou kontrolu. Souhlasíte s tím, že pokud bude vaše oprávnění ke vstupu do aplikace nebo používání služby ukončeno nebo pozastaveno, nebudete poté přímo či nepřímo, nebo se pokoušet, vstupovat do aplikace nebo používat službu.

3. Produkty. EcoWater nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost Služby a tyto Podmínky použití vám neposkytují žádná další práva od EcoWater, protože se vztahují k Produktům. Pokud koupíte Produkty, budou se na prodej vztahovat naše Podmínky prodeje.

4. Poplatek. EcoWater si vyhrazuje právo kdykoli, a čas od času, zavést nebo upravit poplatek za aplikaci a/nebo službu.

5. Předběžné podmínky. Abyste mohli službu používat, budete muset: (i) zakoupit Produkt; (ii) mít vždy zapnuté bezdrátové širokopásmové připojení k internetu mezi Produktem a připojeným mobilním zařízením, které lze použít k poskytnutí určité omezené části informací, dostupných prostřednictvím plně připojeného Wi-Fi připojení; a (iii) mít přístup k mobilní aplikaci EcoWater za účelem instalace, konfigurace a použítí Služby.

6. Registrace. Budete se muset zaregistrovat online ke Službě, kdy uvedete Uživatelské jméno (vaši aktivní e-mailovou adresu) a Heslo. U EcoWater se můžete zaregistrovat pouze jednou. Můžete si také zaregistrovat další e-mailovou adresu pod svým účtem během nastavování nebo po vstupu do nabídky Nastavení. Zavazujete se chránit své uživatelské jméno a heslo mimo jiné tím, že budete své uživatelské jméno a heslo udržovat v tajnosti. Pokud bez ohledu na výše uvedenou povinnost povolíte přístup ke svému účtu, budete odpovědní za veškeré takové použití. Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, které jste si vybrali nebo které jsme vám přidělili, pokud jste podle našeho odůvodněného názoru nedodrželi některá z ustanovení těchto podmínek použití.

7. Neoprávněné použití. Souhlasíte s (a) okamžitým oznámením společnosti EcoWater pomocí níže uvedených přístupových čísel a e-mailových adres v dané zemi o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla a/nebo jakémkoli jiném porušení zabezpečení; a (b) zajištěním, že na konci každé relace opustíte svůj účet.

8. Změny aplikace a služby. Můžeme příležitostně aktualizovat a měnit aplikaci a/nebo službu, aby odrážely změny našich produktů, potřeb našich uživatelů a našich obchodních priorit.

9. Dostupnost aplikace a služby. Nezaručujeme, že Služba nebo jakýkoli obsah poskytovaný v aplikaci a/nebo službě bude vždy k dispozici nebo nepřetržitý. Z obchodních a provozních důvodů můžeme pozastavit nebo odvolat nebo omezit dostupnost celé stránky nebo kterékoli její části, a to i bez předchozího upozornění.

10. Obsah aplikace a služby. Obsah aplikace a/nebo služby je poskytován pouze pro obecné informace. Účelem není poskytnout radu, na kterou byste se měli spolehnout. Než podniknete nebo nepodniknete jakékoli kroky na základě obsahu v aplikaci a/nebo službě, musíte se poradit s odborníkem nebo specialistou. Ačkoli vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizaci informací v aplikaci a/nebo službě, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani garance, ať už výslovné nebo naznačované, že obsah v aplikaci a/nebo službě je přesný, úplný nebo aktuální.

11. Možnost přijímat oznámení. Vaše schopnost používat službu a přijímat oznámení závisí na vašich různých zařízeních a poskytovatelích služeb. EcoWater nemůže a neposkytuje žádné záruky za dostupnost nebo zabezpečení aplikace a služby. Nemůžeme a neposkytujeme žádné záruky za vaši schopnost přijímat oznámení zasílaná službou. Službu musíte otestovat, abyste zajistili kompatibilitu.

12. Bezpečnost. Berete na vědomí, že pouze vy jste zodpovědní za ochranu hardwaru, softwaru a dat vašeho počítače před neoprávněným přístupem, viry, spywarem a všemi ostatními typy škodlivého kódu.

13. Omezení odpovědnosti. Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že vaše používání a přístup ke Službě je výhradně na vaše vlastní riziko. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vám je aplikace (včetně, ale bez omezení, služby) poskytována „TAK JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“.

14. Nevylučujeme ani žádným způsobem neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné zkreslení. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEMÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA A NÁPRAVNÍ PROSTŘEDKY JAKO SPOTŘEBITELE.

15. Na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky jakýchkoli Produktů vám budou platit různá omezení a výluky odpovědnosti, které budou stanoveny v našich Podmínkách prodeje.

16. Souhlasíte s tím, že společnost EcoWater, její dceřiné společnosti a přidružené společnosti nenesou vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti, pokud je služba použita v komerční nebo průmyslové aplikaci.

17. Pokud vadný digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který patří vám, a je to způsobeno tím, že jsme nepoužili přiměřenou péči a dovednosti, poškození buď opravíme nebo vám vyplatíme přiměřenou náhradu. Nebudeme však nést odpovědnost za škody, kterým jste se mohli vyhnout tím, že byste postupovali podle našich pokynů k aktualizaci nabízené bezplatně, nebo za škody, které byly způsobeny tím, že jste nesprávně dodržovali pokyny k instalaci nebo neměli k dispozici minimální doporučené systémové požadavky.

18. Odkazy na jiné stránky. Tato aplikace může obsahovat odkazy na jiné webové stránky pro vaše pohodlí a informace. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které s námi nejsou spojeny. Propojené webové stránky, včetně těch, které provozuje společnost EcoWater, mohou mít vlastní zásady používání a ochrany osobních údajů, které byste měli při jejich návštěvě zkontrolovat. Nejsme zodpovědní za obsah žádných webových stránek, které neřídíme, za použití těchto webových stránek nebo za postupy ochrany soukromí těchto webových stránek.

19. Jurisdikce a Vládní zákon. Tyto podmínky použití se budou řídit a budou vykládány v souladu s právními předpisy státu Minnesota. Souhlasíte s nevýlučnou jurisdikcí federálního nebo státního soudu ve Woodbury MN.

Kontaktujte nás.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek použití, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese a telefonních číslech.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com