EcoWater Systems LLC

Vilkår og betingelser for brug af iQua-appen

Ikrafttrædelsesdato: 7. december 2020

Sidst ændret: 7. december 2020

EcoWater iQua-apps (“appen” i både iPhone- og Android-versioner) er tjenester fra EcoWater Systems LLC, et Delaware-selskab med begrænset ansvar (“EcoWater,” “os”, “vores” eller “vi”) og gælder for andre EcoWater datterselskaber som defineret i slutningen af dette dokument. Disse EcoWater Systems LLC vilkår og betingelser for brug og eventuelle yderligere vilkår, betingelser eller politikker, som vi fra tid til anden offentliggør i appen, inklusive vores fortrolighedspolitik (samlet set “brugsbetingelserne”) indeholder vilkårene og betingelserne under hvilken du (“dig”, “din” eller “kunde”) kan bruge de apps og tjenester, der er tilgængelige i appen, herunder muligheden for at se onlinerapporter og modtage underretninger fra appen (“tjenesten”) om status for Wi-Fi og/eller Bluetooth-tilsluttede blødgøringsanlæg, vandfiltre eller andre produkter (“Produkterne”).

Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt, inden du bruger tjenesten. Ved at klikke på en knap eller et link, der er markeret “Jeg accepterer” eller bruge Tjenesten, angiver du, at du accepterer at være juridisk bundet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge appen. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi til fremtidig reference.

1. Ændringer i brugsbetingelserne. EcoWater forbeholder sig ret til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid og fra tid til anden uden varsel til dig. En sådan ændring skal træde i kraft, når den offentliggøres i appen eller gennem tjenesten. Hvis EcoWater ændrer disse brugsbetingelser, vil vi også revidere datoen “Sidst opdateret” øverst på denne side. Det er dit ansvar at gennemgå eventuelle reviderede brugsbetingelser. Hvis du finder nogen efterfølgende ændringer af disse brugsbetingelser uacceptable, skal du straks ophøre med at bruge appen og tjenesten. Din adgang til og/eller brug af appen eller tjenesten, efter at EcoWater offentliggør eventuelle reviderede brugsbetingelser, udgør din accept af sådanne reviderede brugsbetingelser uden indvendinger.

2. Opsigelse/suspension af appen og/eller tjenesten. EcoWater kan efter eget skøn ophøre med appen og/eller tjenesten eller opsige eller suspendere din brug eller generelle brug af appen og/eller tjenesten eller enhver del deraf til enhver tid med eller uden varsel og af enhver grund, herunder af grunde som tjenestenægtelse, systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol. Du accepterer, at hvis din tilladelse til at gå ind i appen eller brugen af ​​tjenesten opsiges eller suspenderes, vil du ikke derefter åbne eller forsøge at gå ind i appen eller bruge tjenesten direkte eller indirekte.

3. Produkter. EcoWater påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af tjenesten, og disse brugsbetingelser giver dig ingen yderligere rettigheder fra EcoWater i forhold til produkterne. Hvis du køber produkter, gælder vores salgsbetingelser for salget.

4. Gebyr. EcoWater forbeholder sig ret til at indføre eller ændre et gebyr for appen og/eller tjenesten til enhver tid og fra tid til anden.

5. Forudsætninger. For at bruge tjenesten skal du: (i) købe produktet; (ii) have en altid tændt trådløs bredbåndsinternetforbindelse mellem produktet og en tilsluttet mobilenhed, som kan bruges til at levere en begrænset del af den tilgængelige information gennem en fuldt tilsluttet Wi-Fi-forbindelse; og (iii) har adgang til EcoWaters mobile app for at installere, konfigurere og bruge tjenesten.

6. Registrering. Du skal registrere dig online til tjenesten, hvor du skal angive et brugernavn (din aktive e-mailadresse) og en adgangskode. Du kan kun registrere dig én gang hos EcoWater. Du kan også registrere en anden e-mailadresse under din konto under opsætningen eller efter ved at åbne menuen Opsætning. Du accepterer at beskytte dit brugernavn og din adgangskode ved blandt andet at holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolig. Hvis du uanset ovenstående forpligtelse tillader adgang til din konto, er du ansvarlig for al sådan brug. Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om du vælger det eller tildeles af os, når som helst, hvis du efter vores rimelige opfattelse ikke har overholdt bestemmelserne i disse brugsbetingelser.

7. Uautoriseret brug. Du accepterer at (a) straks underrette EcoWater ved hjælp af nedenstående landeadgangsnumre og e-mailadresser om enhver uautoriseret brug af din adgangskode og/eller ethvert andet sikkerhedsbrud; og (b) sørge for at du logger af din konto i slutningen af ​​hver session.

8. Ændringer i app og tjeneste. Vi kan opdatere og ændre appen og/eller tjenesten fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores produkter, vores brugeres behov og vores forretningsprioriteter.

9. Tilgængelighed af app og tjeneste. Vi garanterer ikke, at tjenesten eller noget indhold, der leveres i Appen og/eller tjenesten, altid vil være tilgængelig eller være uafbrudt. Vi kan suspendere eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af vores websted af forretningsmæssige og operationelle årsager med eller uden varsel.

10. Indholdet af appen og tjenesten. Indholdet i appen og/eller tjenesten gives kun til generel information. Det er ikke beregnet til at svare til rådgivning, som du skal stole på. Du skal indhente professionel rådgivning eller specialistrådgivning inden du foretager eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet i appen og/eller tjenesten. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne i appen og/eller tjenesten, fremsætter vi ingen indeståelser, garantier eller sikkerheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, for at indholdet i appen og/eller tjenesten er nøjagtigt, komplet eller opdateret.

11. Evne til at modtage underretninger. Din evne til at bruge tjenesten og modtage underretninger afhænger af dine forskellige enheder og tjenesteudbydere. EcoWater kan ikke og giver ingen garantier for tilgængeligheden eller sikkerheden af appen og tjenesten. Vi kan ikke give og giver ingen garantier for din evne til at modtage meddelelser sendt til dig af tjenesten. Du skal teste tjenesten for at sikre kompatibilitet.

12. Sikkerhed. Du anerkender, at du alene er ansvarlig for at beskytte din computers hardware, software og data mod uautoriseret adgang, vira, spyware og alle andre typer ondsindet kode.

13. Ansvarsbegrænsning. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at din brug af og adgang til tjenesten er på din egen risiko. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, leveres appen (inklusive, uden begrænsning, tjenesten) til dig på “SOM DEN ER”- og “SOM TILGÆNGELIG”-basis.

14. Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar over for dig, hvor det er ulovligt at gøre det.  Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører og for svig eller bedragerisk vildledning. INTET I DISSE BRUGSBETINGELSER PÅVIRKER DINE LOVBESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER SOM FORBRUGER.

15. Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar gælder for erstatningsansvar, der opstår som et resultat af leveringen af nogen produkter til dig, hvilket vil blive beskrevet i vores salgsbetingelser.

16. Du accepterer, at EcoWater, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ikke har noget ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed, hvis tjenesten bruges i en kommerciel eller industriel applikation.

17. Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og dette skyldes vores manglende brug af rimelig omhu og dygtighed, reparerer vi enten skaden eller betaler dig rimelig erstatning. Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, der tilbydes dig gratis, eller for skader, der skyldtes, at du ikke fulgte installationsinstruktionerne korrekt eller havde de minimumssystemkrav til stede, som rådgivet af os.

18. Links til andre websteder. Denne app kan indeholde links til andre websteder for din bekvemmelighed og information. Disse websteder kan drives af virksomheder, der ikke er tilknyttet os. Tilknyttede websteder, inklusive dem, der drives af EcoWater, kan have deres egne politikker for brug og privatliv, som du bør gennemgå, hvis du besøger dem. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af websteder, som vi ikke kontrollerer, enhver brug af disse websteder eller fortrolighedspraksis for disse websteder.

19. Jurisdiktion og gældende lov. Disse brugsbetingelser vil blive styret af og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i staten Minnesota. Du accepterer, at den føderale eller statslige domstols ikke-eksklusive jurisdiktion i Woodbury MN.

Kontakt os.

Hvis du har spørgsmål om disse brugsbetingelser, bedes du kontakte os på e-mail-adressen og telefonnumrene nedenfor.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com