EcoWater Systems LLC

iQua App Adatvédelmi Közlemény a kaliforniai lakosok számára

Hatálybalépés napja: 2020. december 7.

Utoljára módosítva: 2020. december 7.

Bevezetés

Ez az iQua Alkalmazás Adatvédelmi Közleménye a kaliforniai lakosok számára (a továbbiakban: „Közlemény”) kiegészíti az EcoWater Systems LLC iQua Alkalmazás Adatvédelmi Irányelveit és minden látogatóra, felhasználóra és másra vonatkozik, akik Kalifornia államban laknak (“fogyasztók” vagy “Ön). Ezt a közleményt a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvénynek (CCPA) való megfelelés érdekében fogadjuk el, és a CCPA-ban meghatározott bármely kifejezésnek ugyanaz a jelentése, ha ebben a közleményben használjuk.

Az általunk gyűjtött információk

Olyan információkat gyűjtünk, amelyek azonosítanak, kapcsolódnak, leírják, hivatkoznak, ésszerűen összekapcsolhatók vagy közvetlenül vagy közvetve összekapcsolhatók egy adott fogyasztóval, háztartással vagy eszközzel (“Személyes adatok”).

A személyes adatok nem tartalmazzák:

 • Nyilvánosan elérhető információk kormányzati nyilvántartásokból.
 • Azonosítatlan vagy összesített fogyasztói információk.
 • A CCPA hatálya alól kizárt információk, például:
  • Az egészségbiztosítási hordozhatóságról és az elszámoltathatóságról szóló 1996. évi törvény (HIPAA) és a kaliforniai orvosi információk bizalmas kezeléséről szóló törvény (CMIA) hatálya alá tartozó egészségügyi információk, vagy klinikai vizsgálatok adatai;
  • Bizonyos szektor-specifikus adatvédelmi törvények hatálya alá tartozó személyes adatok, ideértve a tisztességes hitelinformációs törvényt (FCRA), a Gramm-Leach-Bliley törvényt (GLBA) vagy a kaliforniai pénzügyi információk adatvédelmi törvényét (FIPA), valamint az 1994-es járművezető adatvédelmi törvényét.

Az elmúlt tizenkét (12) hónapban különösen a következő kategóriákban gyűjtöttünk szeményes információkat fogyasztóinktól:

Kategória

Példa

Összegyűjtött

 1. Azonosítók

Valódi név, álnév, postacím, egyedi személyazonosító, online azonosító, Internet Protokoll cím, e-mail cím, fiók neve, társadalombiztosítási szám, vezetői engedély száma, útlevél száma vagy más hasonló azonosító.

Igen

 1. A kaliforniai ügyfél-nyilvántartások statútumában rögzített személyes adat kategóriák (Cal. Civ. Code 1798.80 (e)).

Név, aláírás, társadalombiztosítási szám, fizikai jellemzők vagy leírás, cím, telefonszám, útlevélszám, vezetői engedély vagy állami személyi igazolvány száma, biztosítási kötvény száma, végzettség, foglalkoztatás, foglalkoztatási előzmények, bankszámlaszám, hitelkártya-számla, debit kártya száma, vagy bármilyen más pénzügyi információ, orvosi információ vagy egészségbiztosítási információ. Az ebbe a kategóriába tartozó egyes személyes adatok átfedésben lehetnek más kategóriákkal.

Igen

 1. Védett osztályozási jellemzők a kaliforniai vagy szövetségi törvények szerint.

Kor (40 éves vagy idősebb), faj, bőrszín, származás, nemzeti származás, állampolgárság, vallás vagy hitvallás, családi állapot, egészségi állapot, testi vagy szellemi fogyatékosság, nem (beleértve a nemet, a nemi identitást, a nemi kifejezést, a terhességet vagy a szülést és a kapcsolódó egészségügyi állapotokat), szexuális orientáció, veterán vagy katonai státusz, genetikai információk (beleértve a családi genetikai információkat is).

Nem

 1. Kereskedelmi információk.

Nyilvántartás a megvásárolt, megszerzett vagy figyelembe vett személyes tulajdonról, termékekről vagy szolgáltatásokról, vagy egyéb vásárlási vagy fogyasztási előzmények vagy tendenciák.

Igen

 1. Biometrikus információk.

Genetikai, fiziológiai, viselkedési és biológiai jellemzők vagy tevékenységminták, amelyek sablon vagy más azonosítók vagy azonosító információk kinyerésére szolgálnak, például ujjlenyomatok, arcnyomok és hangnyomok, írisz vagy retina pásztázás, billentyűleütés, járás vagy más fizikai minták, és alvási, egészségügyi vagy testmozgási adatok.

Nem

 1. Internet vagy más hasonló hálózati tevékenység.

Böngészési előzmények, a keresési előzmények, a fogyasztó weboldallal, alkalmazással vagy hirdetéssel való interakciójára vonatkozó információk.

Igen

 1. Földrajzi adatok.

Fizikai elhelyezkedés vagy mozgások.

Igen

 1. Szenzoros adatok.

Audio, elektronikus, vizuális, termikus, szagló vagy hasonló információk.

Igen

 1. Szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információk.

Jelenlegi vagy korább munkahelyek vagy teljesítményértékelések.

Nem

 1. Nem közoktatási információ (a “Family Educational Rights and Privacy Act” (20 USC 1232g. 34. Szakasz CFR 99. rész) szerint).

Oktatási intézmény vagy a nevében eljáró fél által vezetett hallgatóval közvetlenül összefüggő oktatási nyilvántartások, például osztályzatok, átiratok, osztálylisták, tanulói beosztások, hallgatói azonosító kódok, hallgatói pénzügyi információk vagy hallgatói fegyelmi nyilvántartások.

Nem

 1. Egyéb személyes adatokból levont következtetések.

A személy preferenciáit, jellemzőit, pszichológiai trendjeit, hajlamait, viselkedését, attitűdjeit, intelligenciáját, képességeit és képességeit tükröző profil.

Nem

A fenti személyes információ kategóriákat a következő kategóriákból nyerjük:

 1. Közvetlenül Öntől, amikor megadja nekünk. Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket az Alkalmazásunkon található űrlapok kitöltésével ad meg, például azokat az információkat, amelyeket az alkalmazásunk használatához történő regisztrációkor, az Alkalmazáson való anyag közzétételénél vagy az Alkalmazás további szolgáltatásainak igénylésénél nyújtott.

 2. Automatikusan, miközben navigál a webhelyen. Az automatikusan összegyűjtött információk tartalmazhatnak használati információkat a fent leírtak szerint, és ezeket a technológiákat arra is felhasználhatjuk, hogy idővel információkat gyűjtsünk az Ön harmadik felek webhelyein vagy más online szolgáltatásokon történő online tevékenységével kapcsolatban.

 3. Harmadik felektől, például megbízható üzleti partnereinktől. Az általuk gyűjtött információk kapcsolatosak lehetnek az Ön személyes adataival, vagy információkat gyűjthetnek, beleértve a személyes adatokat is, az Ön különböző weboldalakon vagy más online szolgáltatásokon történő online tevékenységével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználhatják érdeklődésen alapuló (viselkedési) hirdetések vagy más célzott tartalmak nyújtására. Mi nem tudjuk befolyásolni ezeknek a harmadik feleknek a nyomon követési technológiáit és azok használatát. Ha bármilyen kérdése van egy reklámmal vagy más célzott tartalommal kapcsolatban, forduljon közvetlenül a felelős szolgáltatóhoz.

További információért ezekről a forrásokról kérjül látogasson Az iQua Alkalmazás Adatvédelmi Irányelvei oldalra.

A személyes adatok felhasználása

Az összegyűjtött személyes adatokat az alábbi célok közül egy vagy több felhasználására használhatjuk fel vagy adhatjuk ki:

 • Hogy eleget tegyünk annak az elvárásnak, amiért megadta az adatokat.

 • Alkalmazásunk, termékeink és szolgáltatásaink nyújtása, támogatása, személyre szabása és fejlesztése céljából.

 • Nálunk levő fiókjának létrehozása, karbantartása, testreszabása és biztonsága érdekében.

 • Kérelmeinek, vásárlásainak, tranzakcióinak és kifizetéseinek feldolgozása és a tranzakciós csalások megelőzése érdekében.

 • Alkalmazásélményének személyre szabása, valamint az Ön érdeklődésének megfelelő tartalom, valamint termék- és szolgáltatáskínálat biztosítása céljából, ideértve a célzott ajánlatokat és hirdetéseket az Alkalmazásunkon, harmadik fél webhelyein keresztül, valamint e-mailben vagy szöveges üzenetben (az Ön beleegyezésével, ahol a törvény előírja).

 • Az Ön személyes adatainak összegyűjtésekor leírtak alapján, vagy a CCPA egyéb rendelkezése alapján.

Értesítés nélkül nem gyűjtünk további személyes adatokat, és az összegyűjtött személyes adatokat lényegesen eltérő, egymással nem összefüggő vagy összeegyeztethetetlen célokra nem használjuk fel.

Ha meg szeretné tekinteni a személyes adatok felhasználásának vagy nyilvánosságra hozatalának minden módját, keresse fel a iQua Alkalmazás Adatvédelmi Irányelveit.

Személyes adatok megosztása

Az Adatvédelmi Irányelveinkben foglaltaknak megfelelően üzleti célból harmadik személyeknek adhatunk át és aadtunk át személyes adatokat az elmúlt 12 hónapban. Az előző tizenkét (12) hónapban nem adtunk el személyes adatokat.

Az Ön jogai és választásai

A CCPA különleges jogokat biztosít a kaliforniai lakosoknak személyes adataikkal kapcsolatban. Ez a szakasz ismerteti az Ön CCPA-jogait, és elmagyarázza, hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat.

1. Hozzáférés a meghatározott információkhoz és az adatok hordozhatóságához.

Önnek joga van kérni, hogy adjunk ki bizonyos információkat Ön személyes adatainak az elmúlt 12 hónapban történt gyűjtéséről és felhasználásáról. Amint megkapjuk és megerősítjük ellenőrizhető fogyasztói kérelmét (lásd: „Jogainak gyakorlása” szakasz), közöljük Önnel:

 • Az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit;
 • Az Önről gyűjtött személyes adatok forrásainak kategóriáit;
 • Üzleti vagy kereskedelmi célunk a személyes adatok gyűjtésével vagy értékesítésével;
 • Azon harmadik felek kategóriái, akikkel megosztjuk ezeket a személyes adatokat;
 • Az Önről gyűjtött konkrét személyes adatok (másnéven adatátviteli kérelem;
 • Ha üzleti célból adtuk el vagy adtuk ki az Ön személyes adatait, két külön lista tartalmazza a következőket:
  • Értékesítés, azonosítva a személyes adatok kategóriáit, amelyeket a címzettek minden kategóriája megvásárolt; és
  • Üzleti célú közzétételek, azonosítva a személyes adatok kategóriáit, amelyeket a címzettek minden kategóriája megszerzett.

2. Törlés iránti kérelem joga.

Önnek joga van kérni, hogy töröljük az Ön személyes adatait, amelyeket Öntől gyűjtöttünk és megtartottunk, bizonyos kivételektől eltekintve. Amint megkapjuk és megerősítjük ellenőrizhető fogyasztói kérelmét (lásd: „Jogainak gyakorlása” szakasz), töröljük (és a szolgáltatókat arra kérjük, hogy töröljék) az Ön személyes adatait nyilvántartásunkból, kivéve, ha ez alól kivétel áll fenn.

Elutasíthatjuk törlési kérelmét, ha az információk megőrzése szükséges nekünk vagy szolgáltató(i)nknak, hogy:

 • Elvégezzük azt a tranzakciót, amelyhez a személyes adatokat begyűjtöttük, Ön által igényelt jó szolgáltatást nyújtsunk, ésszerűen előrelátható intézkedéseket hajtsunk végre az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk keretei között, teljesítsük a szövetségi előírásoknak megfelelő írásbeli garancia vagy termékvisszahívás feltételeit törvény, vagy más módon teljesítsük az Önnel kötött szerződésünket.

 • Felderítsünk biztonsági eseményeket, védekezzünk a rosszindulatú, megtévesztő, csaló vagy illegális tevékenységek ellen, vagy az ilyen tevékenységekért felelős személyeket felelősségre vonjuk.

 • Hibákat keressünk a meglévő tervezett funkcionalitást károsító hibák azonosítása és kijavítása érdekében.

 • Gyakoroljuk a szólásszabadságot, biztosítsuk egy másik fogyasztó jogát a szólásszabadság gyakorlásához, vagy a törvényben előírt más jogot gyakoroljunk.

 • Betartsuk a kaliforniai elektronikus hírközlési adatvédelmi törvényt (Cal. Penal Code, 1546. és azt követő bekezdések).

 • Részt vegyünk nyilvános vagy szakértők által felülvizsgált tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatásokban, amelyek megfelelnek az összes többi alkalmazandó etikai és adatvédelmi törvénynek, ha az információ törlése valószínűleg lehetetlenné teheti vagy súlyosan ronthatja a kutatás eredményeit, ha előzőleg tájékozott beleegyezést adott.

 • Lehetővé tegyünk kizárólag olyan belső felhasználási módokat, amelyek ésszerűen illeszkednek a fogyasztói elvárásokhoz, az Ön velünk fennálló kapcsolata alapján.

 • Betartsunk egy jogi kötelezettséget.

 • Az információkat más olyan belső és törvényes fmódon használjuk, amely kompatibilis azzal a kontextussal, amelyben Ön megadta azokat.

3. Jogainak gyakorlása.

A fent leírt hozzáférési, adathordozhatósági és törlési jogok gyakorlásához kérjük, nyújtson be nekünk ellenőrizhető fogyasztói kérelmet:

Csak Ön, vagy az Ön nevében eljárni törvényesen felhatalmazott személy tehet ellenőrizhető fogyasztói kérelmet a személyes adataihoz kapcsolódóan. Kiskorú gyermeke nevében is benyújthat ellenőrizhető fogyasztói kérelmet.

12 hónapon belül csak kétszer nyújthat be igazolható fogyasztói hozzáférési vagy adatátviteli kérelmet. Az igazolható fogyasztói kérelemhez:

 • Adjon meg elegendő információt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ésszerűen igazoljuk, hogy Ön az a személy, akiről személyes adatokat gyűjtöttünk, vagy a meghatalmazott képviselője.

 • Kellően részletesen írja le kérését, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelően megértsük, értékeljük és válaszoljunk rá.

Nem válaszolhatunk a kérésére, és nem adhatunk át Önnek személyes adatokat, ha nem tudjuk ellenőrizni személyazonosságát vagy jogosultságát a kérés benyújtására, és megerősíteni, hogy a személyes adatok Önnel kapcsolatosak.

Igazolható fogyasztói kérelem benyújtásához nem szükséges fiókot létrehoznia nálunk. Azonban a jelszóval védett fiókján keresztül benyújtott kérelmeket kellően igazoltnak tekintjük, ha a kérelem az adott fiókhoz társított személyes adatokra vonatkozik.

Csak az igazolható fogyasztói kérelemben megadott személyes adatokat használjuk fel a kérelmező személyazonosságának vagy a kérelem benyújtására való jogosultságának ellenőrzésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben a CCPA korlátozhatja e jogok gyakorlását.

4. Válasz időzítése és formátuma.

Arra törekszünk, hogy az igazolható fogyasztói megkeresésre a beérkezésétől számított negyvenöt (45) napon belül válaszoljunk. Ha több időre van szükségünk (további 45 napig), írásban tájékoztatjuk Önt az okról és a meghosszabbítás időtartamáról.

Ha van fiókja nálunk, ezen keresztül küldünk írásos választ. Ha nincs fiókja nálunk, az írásbeli választ az Ön választása szerint postai vagy elektronikus úton kézbesítjük.

Az általunk közölt információk csak az igazolható fogyasztói kérelem beérkezését megelőző 12 hónapos időszakra vonatkoznak. Az általunk adott válasz, amennyiben lehetséges, elmagyarázza azokat az okokat is, amelyek miatt nem tudunk eleget tenni egy kérésnek. Adathordozhatósági kérelmek esetén olyan formátumot választunk a személyes adatok megadásához, amely könnyen használható, és lehetővé teszi, hogy az információkat akadálytalanul továbbítsa az egyik entitástól a másik entitásig.

Nem számítunk fel díjat az Ön ellenőrizhető fogyasztói kérelmének feldolgozásáért vagy megválaszolásáért, kivéve, ha az túlzott, ismétlődő vagy nyilvánvalóan megalapozatlan. Ha megállapítjuk, hogy a kérelemhez díjfizetés szükséges, megmondjuk, hogy miért hoztuk meg ezt a döntést, és költségbecslést adunk Önnek a kérelem teljesítése előtt.

Megkülönböztetésmentesség

Nem fogjuk diszkriminálni Önt a CCPA-jogainak gyakorlása miatt. Hacsak a CCPA nem engedélyezi, nem fogunk:

 • Megtagadni Öntől árukat vagy szolgáltatásokat.

 • Különböző árakat vagy díjakat felszámítani az árukért vagy szolgáltatásokért, ideértve kedvezmények vagy egyéb előnyök biztosítását vagy büntetések kiszabását.

 • Más szintű vagy minőségű árut vagy szolgáltatást biztosítani Önnek.

 • Javasolni, hogy árukért vagy szolgáltatásokért elétrő árat, vagy más szintű vagy minőségű árukat vagy szolgáltatásokat kapjon.

Változások a Közleményünkben

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a Közleményt saját belátásunk szerint és bármikor módosítsuk. Amikor módosítjuk ezt a Közleményt, közzétesszük a frissített változatot az Alkalmazásban, és frissítjük a Közlemény hatálybalépésének dátumát. Az Alkalmazásunk további használata a változások közzétételét követően az ilyen változtatások elfogadását jelenti.

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a közleménnyel, az adatainak gyűjtésével és felhasználásával lentebb (és az Adatvédelmi Irányelvekben) leírt módjaival, az Ön választási lehetőségeivel és jogaival, vagy a jogainak gyakorlásával – a kaliforniai törvények alapján – kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a következő címen:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com