EcoWater Systems LLC

Az iQua App Általános Szerződési Feltételei

Hatálybalépés napja: 2020. december 7.

Utoljára módosítva: 2020. december 7.

Az EcoWater iQua Apps (az „App” mind iPhone, mind Android verzióban), és az EcoWater más, a dokumentum végén meghatározott leányvállalatai, az EcoWater Systems LLC, egy delaware-i korlátolt felelősségű társaság (“EcoWater”, vagy “mi”) szolgáltatásai. Az EcoWater Systems LLC ezen Felhasználási Feltételei, és minden további feltétel vagy irányelv, amelyet időről időre közzéteszünk az Alkalmazásban, beleértve az Adatvédelmi Irányelveket (együttesen: a “Felhasználási Feltételek”) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett Ön (“Ön” vagy “Ügyfél”) használhatja az Alkalmazásokat és az Alkalmazásban elérhető bármely szolgáltatást, beleértve az online jelentések megtekintésének lehetőségét, és értesítéseket kap az Alkalmazástól (a “Szolgáltatás”) a Wi-Fi és/vagy Bluetooth-csatlakozású vízlágyítók, vízszűrők, vagy más termékek (a “Termékek”) állapotáról.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a Felhasználási Feltételeket, mielőtt igénybe veszi a Szolgáltatást. Az “Elfogadom” feliratú gombra vagy linkre kattintva, vagy a zolgáltatás használatával kijelenti, hogy beleegyezik, hogy a jelen Felhasználási Feltételek Önre nézve jogilag kötelező erejűek legyenek. Ha nem ért egyet ezen feltételekkel, akkor nem használhatja az alkalmazást. Javasoljuk, hogy nyomtasson egy példányt későbbi felhasználás céljából.

1. A Felhasználási Feltételek módosítása. Az EcoWater fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor és időről időre megváltoztassa, anélkül, hogy Önt erről értesítené. Az ilyen változások az Alkalmazásban vagy a Szolgáltatáson keresztül történő közzététel után lépnek hatályba. Ha az EcoWater megváltoztatja ezeket a Felhasználási Feltételeket, akkor az oldal tetején található “Utolsó frissítés” dátumot is módosítjuk. Az Ön felelőssége a módosított Felhasználási Feltételek áttekintése. Ha elfogadhatatlannak találja a Felhasználási Feltételek bármely későbbi módosítását, azonnal függessze fel az Alkalmazás és Szolgáltatás használatát. Az Ön belépése és/vagy az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás használata, miután az EcoWater közzétette a módosított Felhasználási Feltételeket, az Ön kifogás nélküli beleegyezését jelenti minden ilyen felülvizsgált Felhasználási Feltételhez.

2. Az Alkalmazás és/vagy Szolgáltatás megszüntetése/felfüggesztése. Az EcoWater saját belátása szerint bármikor megszüntetheti az Alkalmazást és/vagy a Szolgáltatást, vagy megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatás vagy annak bármely részének Ön által történő használatát vagy általános használatát anélkül, hogy erre előre figyelmeztetné. Ideértendőek a szolgáltatás megtagadása, a rendszer meghibásodása, a karbantartás vagy javítás, vagy az ésszerű ellenőrzésünkön kívül álló körülmények. Ön elfogadja, hogy ha az Alkalmazásba való belépéshez vagy a Szolgáltatás használatához szükséges engedélye megszűnik vagy felfüggesztésre kerül, akkor ezt követően sem közvetlenül, sem közvetve nem lép be, és nem próbálja meg használni az Alkalmazást, illetve a Szolgáltatást.

3. Termékek. Az EcoWater nem vállal felelősséget a Szolgáltatás pontosságáért, és a jelen Felhasználási Feltételek nem biztosítanak Önnek további jogokat az EcoWater-től a Termékekkel kapcsolatban. Termékek vásárlása esetén az értékesítésre az Értékesítési Feltételeket kell alkalmazni.

4. Díj. Az EcoWater fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre bevezessen vagy módosítson egy díjat, amely az Alkalmazással és/vagy Szolgáltatással kapcsolatos.

5. Előfeltételek. A Szolgáltatás használatához szükséges, hogy: (i) megvásárolja a Terméket; (ii) a Termék és a csatlakoztatott mobileszköz között folyamatosan bekapcsolt állapotban levő vezeték nélküli szélessávú internetkapcsolattal rendelkezzen, amely felhasználható a rendelkezésre álló információk bizonyos korlátozott részének biztosításához egy teljesen csatlakoztatott Wi-Fi kapcsolaton keresztül; és (iii) rendelkezzen hozzáféréssel az EcoWater mobilalkalmazásához a Szolgáltatás telepítése, konfigurálása és használata érdekében.

6. Regisztráció. Online módon kell regisztrálnia a Szolgáltatáshoz, ekkor meg kell adnia egy felhasználónevet (az aktív e-mail címét) és egy jelszót. Csak egyszer regisztrálhat az EcoWater-hez. A telepítés során vagy azt követően regisztrálhat más e-mail címet is a fiókjába a Beállítás menüben. Ön vállalja, hogy megvédi a felhasználónevét és jelszavát, többek között azzal, hogy titokban tartja a felhasználónevét és jelszavát. Ha a fenti kötelezettség ellenére engedélyezi a hozzáférést a fiókjához, akkor Ön felelős minden ilyen felhasználásért. Jogunkban áll bármikor letiltani bármilyen felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, függetlenül attól, hogy Ön választotta-e ki, vagy mi biztosítottuk, ha ésszerű véleményünk szerint Ön nem tartotta be a jelen felhasználási feltételek bármelyikét.

7. Jogosulatlan használat. vÖn vállalja, hogy (a) a jelszó illetéktelen használatáról és/vagy a biztonság bármilyen egyéb megsértéséről haladéktalanul értesíti az EcoWater-t az alább megadott országon belüli telefonszámok és e-mail címek felhasználásával; és (b) gondoskodik arról, hogy minden munkamenet végén kilépjen fiókjából.

8. Változások az Alkalmazásban és a Szolgáltatásban. Időnként frissíthetjük és megváltoztathatjuk az Alkalmazást és/vagy Szolgáltatást, hogy tükrözzük a Termékeink, felhasználóink igényeinek és üzleti prioritásaink változását.

9. Az Alkalmazás és a Szolgáltatás elérhetősége. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás vagy az Alkalmazáson és/vagy a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely tartalom mindig elérhető vagy zavartalan lesz. Üzleti és üzemeltetési okokból előzetes értesítés nélkül vagy felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a webhelyünk egészének vagy bármely részének elérhetőségét.

10. Az Alkalmazás és a Szolgáltatás tartalma. Az Alkalmazás és/vagy Szolgáltatás tartalma csak általános tájékoztatásra szolgál. Nem célja olyan tanács adása, amelyre támaszkodnia kell. Az Alkalmazás és/vagy Szolgáltatás tartalma alapján bármilyen intézkedés meghozatala vagy attó való tartózkodás előtt szakmai vagy szakvéleményt kell beszereznie. Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Alkalmazásban és/vagy a Szolgáltatásban található információk frissítésére, nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos garanciákat vagy kezességet arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás és vagy Szolgáltatás tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

11. Értesítések fogadásának lehetősége. A Szolgáltatás használatának és az értesítések fogadásának képessége a különböző eszközöktől és szolgáltatóktól függ. Az EcoWater nem vállal garanciát és nem tud garanciát vállalni az Alkalmazás és a Szolgáltatás elérhetőségére vagy biztonságára vonatkozóan. Nem tudunk és nem vállalunk garanciát arra, hogy Ön megkapja a Szolgáltatás által Önnek küldött értesítéseket. A kompatibilitás biztosítása érdekében tesztelnie kell a Szolgáltatást.

12. Biztonság. Tudomásul veszi, hogy egyedül Ön felelős a számítógépe hardverének, szoftverének és adatainak illetéktelen hozzáférés, vírusok, kémprogramok és minden más típusú rosszindulatú kód elleni védelemért.

13. Korlátolt felelősség. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatást csak és kizárólag a saját felelősségére használja vagy a Szolgáktatásba csak és kizárólag a saját felelősségére lép be. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az Alkalmazást (beleértve, korlátozás nélkül, a Szolgáltatást is) „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” formában nyújtjuk Önnek.

14. Semmilyen módon nem zárjuk ki és nem korlátozzuk az Ön iránti felelősségünket ott, ahol ezt törvénytelen lenne megtenni. Ez magába foglalja a felelősséget a gondatlanságunkból vagy az alkalmazottaink, ügynökeink vagy alvállalkozóink gondatlanságából eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért, valamint csalásért vagy csalárd félrevezetésért. EZEKNEK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKNEK SEMMILYEN HATÁSA NEM LEHET AZ ÖN TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT FOGYASZTÓI JOGAIRA ÉS JOGORVOSLATÁRA.

15. Különféle korlátozások és kizárások vonatkoznak a Termék Önnek történő szállításával kapcsolatos felelősségre, amelyeket az Értékesítési Feltételek tartalmaznak.

16. Ön egyetért azzal, hogy az EcoWater és leányvállalatai semmilyen felelősséggel nem tartoznak az Önnek nyereségkiesésért, üzleti veszteségért, üzlet megszakadásáért vagy üzleti lehetőségek elvesztéséért, ha a szolgáltatást kereskedelmi vagy ipari alkalmazásban használja.

17. Ha az általunk szállított hibás digitális tartalom károsítja az Ön tulajdonában lévő eszközt vagy digitális tartalmat, és ezt az ésszerű gondosság és szakmai jártasság hiánya okozza a részünkről, vagy kijavítjuk a károkat, vagy ésszerű kártérítést fizetünk Önnek. Ugyanakkor nem vagyunk felelősek azokért a károkért, amelyeket elkerülhetett volna, ha az Ön számára felajánlott ingyenes frissítést alkalmazta volna, vagy azokért a károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy Ön nem tartotta be megfelelően a telepítési utasításokat, vagy nem rendelkezett az általunk javasolt minimális rendszerkövetelményekkel.

18. Linkek más webhelyekre. Ez az alkalmazás linkeket tartalmazhat más webhelyekre az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében. Ezeket a weboldalakat olyan vállalatok működtethetik, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. A linkelt webhelyeknek, beleértve az EcoWater által üzemeltetetteket is, saját felhasználási és adatvédelmi irányelveik lehetnek, amelyeket érdemes áttekinteni, ha felkeresi őket. Nem vagyunk felelősek az általunk nem üzemeltetett webhelyek tartalmáért, a webhelyek bármilyen használatáért vagy az adott webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért.

19. Joghatóság és Alkalmazandó Jog. Ezeket a Felhasználási Feltételeket Minnesota állam törvényei alapján kell irányítani és értelmezni. Ön egyetért, hogy a Woodbury MN szövetségi vagy állami bíróság nem kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

Lépjen kapcsolatba velünk.

Ha bármilyen kérdése van a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alább megadott e-mail címen és telefonszámokon.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com