EcoWater Systems LLC

„iQua“ programėlės pranešimas dėl privatumo Kalifornijos gyventojams

Įsigaliojimo data: 2020 m., gruodžio 7 d.

Paskutinį kartą keista: 2020 m.gruodžio 7 d.

Įvadas

Šis „iQua“ programėlės pranešimas dėl privatumo Kalifornijos gyventojams (toliau – pranešimas) papildo informaciją, esančią „EcoWater Systems LLC“ „iQua“ programėlės privatumo politikoje , ir galioja tik tiems lankytojams, naudotojams ir visiems kitiems, kurie gyvena Kalifornijos valstijoje (toliau – vartotojams arba jums). Mes pasirinkome šį pranešimą, kad laikytumėmės 2018 m. Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymo (CCPA) nuostatų, o visi CCPA apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę, kaip ir naudojami šiame pranešime.

Informacija, kurią renkame

Mes renkame informaciją, kuri identifikuoja, yra susijusi, apibūdina, nurodo, yra pakankamai tinkama tiesioginiam ar netiesioginiam susiejimui su konkrečiu vartotoju, namų ūkiu ar įrenginiu (toliau – asmeninė informacija).

Asmeninė informacija neapima:

 • viešai prieinamos informacijos iš vyriausybės įrašų,
 • identifikuojančios arba apibendrintos informacijos apie vartotoją.
 • Informacija, neįtraukta į CCPA, pavyzdžiui:
  • Su sveikata ar medicininiais įrašais susijusi informacija, kuriai taikomas 1996 m. Sveikatos draudimo portatyvumo ir atskaitomybės aktas (HIPAA) ir Kalifornijos medicininės informacijos konfidencialumo įstatymas (CMIA), arba klinikinių tyrimų duomenys;
  • Asmeninė informacija, kuriai taikomi tam tikri konkretaus sektoriaus privatumo įstatymai, įskaitant Sąžiningo kreditinių ataskaitų sudarymo aktą (FCRA), Gramm-Leach-Bliley aktą (GLBA) arba Kalifornijos finansinės informacijos privatumo aktą (FIPA) ir 1994 m. Vairuotojų privatumo apsaugos aktą.

Per pastaruosius dvylika (12) mėnesių iš savo vartotojų surinkome šias asmeninės informacijos kategorijas:

Kategorija

Pavyzdys

Surinkta

 1. Identifikatorius

Tikras vardas ir pavardė, slapyvardis, pašto adresas, unikalus asmens identifikatorius, internetinis identifikatorius, interneto protokolo adresas, el. pašto adresas, paskyros pavadinimas, socialinio draudimo numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, paso numeris ar kiti panašūs identifikatoriai.

Taip

 1. Asmeninės informacijos kategorijos, nurodytos Kalifornijos klientų įrašų įstatyme (Kalifornijos civilinis kodeksas, 1798.80 skirsnis, e punktas).

Vardas ir pavardė, parašas, socialinio draudimo numeris, fizinės savybės ar aprašas, adresas, telefono numeris, paso numeris, vairuotojo pažymėjimo ar valstybinės asmens tapatybės kortelės numeris, draudimo poliso numeris, išsilavinimas, užimtumas, įdarbinimo istorija, banko sąskaitos numeris, kreditinės kortelės numeris, debeto kortelės numeris arba bet kokia kita finansinė informacija, medicininė ar sveikatos draudimo informacija. Kai kuri asmeninė informacija, įtraukta į šią kategoriją, gali sutapti su kitomis kategorijomis.

Taip

 1. Saugomos klasifikavimo charakteristikos pagal Kalifornijos ar federalinius įstatymus.

Amžius (40 metų ar vyresnis), rasė, spalva, kilmė, nacionalinė kilmė, pilietybė, religija ar įsitikinimai, šeimyninė padėtis, sveikatos būklė, fizinė ar psichinė negalia, lytis (įskaitant lytį, lytinę tapatybę, lyties išraišką, nėštumą ar gimdymą ir susijusius medicininius dalykus), seksualinė orientacija, veterano ar karinės tarnybos statusas, genetinė informacija (įskaitant šeimos genetinę informaciją).

Ne

 1. Komercinė informacija.

Įrašai apie asmeninį turtą, įsigytus, gautus ar svarstomus įsigyti produktus ar paslaugas arba kitas pirkimo ar vartojimo istorijas, ar tendencijas.

Taip

 1. Biometrinė informacija.

Genetinės, fiziologinės, elgesio ir biologinės charakteristikos arba veiklos modeliai, naudojami šablonui ar kitam identifikatoriui arba identifikuojančiai informacijai, tokiai kaip pirštų atspaudai, veido atspaudai ir balso atspaudai išgauti, rainelės ar tinklainės nuskaitymas, klavišo nuspaudimas, eisena ar kiti fiziniai modeliai, ir miego, sveikatos ar fizinio krūvio duomenys.

Ne

 1. Internetinė ar kita panaši tinklo veikla.

Naršymo istorija, paieškos istorija, informacija apie vartotojo sąveiką su svetaine, programėle ar reklama.

Taip

 1. Geografinės vietos duomenys.

Fizinė vieta ar judesiai.

Taip

 1. Jusliniai duomenys.

Garso, elektroninė, vaizdinė, šiluminė, uoslės ar panaši informacija.

Taip

 1. Profesinė ar su užimtumu susijusi informacija.

Dabartinės ar buvusios darbovietės istorija ar veiklos vertinimai.

Ne

 1. Viešai neprieinama informacija apie išsilavinimą (pagal Šeimos švietimo teisių ir privatumo įstatymą (20 JAV kodeksas, 1232 skirsnis, g punktas, 34 Federalinių taisyklių kodeksas 99 dalis)).

Įrašai apie išsilavinimą, tiesiogiai susiję su mokiniu, kuris lanko švietimo įstaiga ar jo vardu veikiančią šalį, pavyzdžiui, pažymiai, nuorašai, klasių sąrašai, mokinių tvarkaraščiai, mokinių identifikavimo kodai, mokinių finansinė informacija ar mokinių įrašai apie drausmę.

Ne

 1. Iš kitos asmeninės informacijos padarytos išvados.

Profilis, atspindintis asmens pageidavimus, savybes, psichologines tendencijas, polinkius, elgesį, požiūrį, intelektą, sugebėjimus ir gabumus.

Ne

Aukščiau nurodytas asmeninės informacijos kategorijas gauname iš šių kategorijų šaltinių:

 1. Tiesiogiai iš jūsų, kai jas pateikiate mums. Tai apima informaciją, kurią pateikiate pildydami formas mūsų programėlėje, pavyzdžiui, informacija, pkurią pateikiate registruodamiesi mūsų programėlėje, skelbdami medžiagą programėlėje arba prašydami kitų paslaugų programėlėje.

 2. Automatiškai, kai jūs naršote svetainėje. Automatiškai renkama informacija gali apimti naudojimo informaciją, kaip aprašyta aukščiau. Taip pat galime naudoti šias technologijas rinkdami informaciją apie jūsų internetinę veiklą laikui bėgant ir lankymąsi trečiųjų šalių svetainėse ar naudojimąsi kitomis internetinėmis paslaugomis.

 3. Iš trečiųjų šalių, tokių kaip mūsų patikimi verslo partneriai. Jų surinkta informacija gali būti susieta su jūsų asmenine informacija arba jie gali rinkti informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, apie jūsų internetinę veiklą laikui bėgant, ir lankymąsi trečiųjų šalių svetainėse ar naudojimąsi kitomis internetinėmis paslaugomis. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pateikti jums pomėgiais (elgesiu) paremtą reklamą ar kitą tikslinį turinį. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir to, kaip jos gali būti naudojamos. Jei turite klausimų apie reklamą ar kitą tikslinį turinį, turėtumėte tiesiogiai susisiekti su atsakingu teikėju.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos šaltinius, apsilankykite „iQua“ programėlės privatumo politikoje.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes galime naudoti ar atskleisti renkamą asmeninę informaciją vienam ar keliems iš šių tikslų:

 • kad galėtume išpildyti arba patenkinti priežastį, dėl kurios pateikėte šią informaciją;

 • kad galėtume teikti, palaikyti, individualizuoti ir plėtoti mūsų programėlę, produktus ir paslaugas;

 • kad galėtume kurti, prižiūrėti, pritaikyti pagal poreikius ir apsaugoti jūsų paskyrą;

 • kad galėtume tvarkyti jūsų prašymus, pirkinius, sandorius ir mokėjimus, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui;

 • kad galėtume suasmeninti jūsų patirtį naudojantis programėle ir teikti turinį bei produktų ir paslaugų pasiūlymus, susijusius su jūsų pomėgiais, įskaitant tikslinius pasiūlymus ir skelbimus per mūsų programėlę, trečiųjų šalių svetaines ir el. paštu arba tekstiniu pranešimu (su jūsų sutikimu, kai to reikalauja įstatymai).

 • Kaip jums paaiškinta, renkant jūsų asmeninę informaciją arba kaip nustatyta CCPA.

Mes nerinksime papildomų asmeninės informacijos kategorijų ir nenaudosime surinktos asmeninės informacijos materialiai skirtingais, nesusijusiais ar nesuderinamais tikslais, jums apie tai nepranešę.

Norėdami peržiūrėti visus asmeninės informacijos naudojimo ar atskleidimo būdus, apsilankykite „iQua“ programėlės privatumo politikoje.

Dalijimasis asmenine informacija

Mes galime atskleisti ir per pastaruosius 12 mėnesių atskleidėme asmeninę informaciją trečiosioms šalims verslo tikslais, kaip nustatyta mūsų privatumo politikoje. Per praėjusius dvylika (12) mėnesių mes nepardavėme asmeninės informacijos.

Jūsų teisės ir pasirinkimai

CCPA Kalifornijos gyventojams suteikia konkrečias teises į jų asmeninę informaciją. Šiame skyriuje aprašomos jūsų CCPA teisės ir paaiškinama, kaip tomis teisėmis naudotis.

1. Prieiga prie konkrečios informacijos ir duomenų perkeliamumo teisės.

Jūs turite teisę prašyti atskleisti tam tikrą informaciją apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą per pastaruosius 12 mėnesių. Gavę ir patvirtinę jūsų patikrinamą vartotojo prašymą (žr. skyrių „Pasinaudojimas savo teisėmis“), mes jums atskleisime:

 • asmeninės informacijos, kurią rinkome apie jus, kategorijas;
 • asmeninės informacijos, kurią surinkome apie jus, šaltinių kategorijas;
 • mūsų verslo ar komercinius tikslus, dėl kurių renkame ar parduodame tą asmeninę informaciją;
 • trečiųjų šalių, su kuriomis mes dalijamės ta asmenine informacija, kategorijas;
 • konkrečius asmeninius duomenis, kuriuos surinkome apie jus (taip pat – duomenų perkėlimo prašymas);
 • Jei mes pardavėme ar atskleidėme jūsų asmeninę informaciją verslo tikslais, du atskiri sąrašai atskleidžia:
  • pardavimus, nurodant asmeninės informacijos kategorijas, kurias įsigijo kiekviena gavėjų kategorija; ir
  • verslo tikslais atskleidžiamą informaciją, nurodant asmeninės informacijos kategorijas, kurias gavo kiekviena gavėjų kategorija.

2. Prašymo ištrinti teisės.

Jūs turite teisę prašyti, kad ištrintume bet kokią jūsų asmeninę informaciją, kurią surinkome iš jūsų ir saugojome, išskyrus tam tikras išimtis. Gavę ir patvirtinę jūsų patikrinamą vartotojo prašymą (žr. skyrių „Pasinaudojimas savo teisėmis“), mes ištrinsime (ir nurodysime paslaugų teikėjams ištrinti) jūsų asmeninę informaciją iš savo įrašų, nebent būtų taikoma išimtis.

Mes galime atmesti jūsų prašymą ištrinti, jei mums ar mūsų paslaugų teikėjui (-ams) būtina išsaugoti informaciją, dėl toliau išvardytų priežačių.

 • Turime įvykdyti susitarimą, dėl kurio rinkome asmeninę informaciją, suteikti prekę ar paslaugą, kurios paprašėte, atlikti pagrįstai numatomus veiksmus, susijusius su nuolatiniais verslo santykiais tarp mūsų, įvykdyti rašytinės garantijos ar produkto atšaukimo sąlygas pagal federalinius įstatymus arba kitaip įvykdyti mūsų sutartį.

 • Turime nustatyti saugumo incidentus, apsisaugoti nuo kenkėjiškos, klaidinančios, apgaulingos ar neteisėtos veiklos arba patraukti atsakomybėn už tokią veiklą atsakingus asmenis.

 • Turime surasti ir pašalinti produktus, kad nustatytume ir ištaisytume klaidas, kurios kenkia esamoms numatytoms funkcijoms.

 • Turime naudotis žodžio laisve, užtikrinti kito vartotojo teisę naudotis savo žodžio laisve arba naudotis kita įstatyme numatyta teise.

 • Turime laikytis Kalifornijos elektroninių ryšių privatumo įstatymo (Kalifornijos baudžiamojo kodekso 1546 ir paskesni skirsniai).

 • Turime atlikti viešuosius ar recenzuojamus mokslinius, istorinius ar statistinius tyrimus visuomenės labui, laikydamiesi visų kitų galiojančių etikos ir privatumo įstatymų, kai informacijos ištrynimas paverstų tokius tikslus neįmanomais arba rimtai pakenktų tyrimo rezultatams, jei anksčiau pateikėte pagrįstą sutikimą.

 • Turime leisti tik vidinį naudojimą, kuris pagrįstai atitinka vartotojų lūkesčius, paremtus jūsų santykiais su mumis.

 • Turime vykdyti teisinius įsipareigojimus.

 • Turime naudoti kitus vidinius ir teisėtus tos informacijos panaudojimo būdus, suderinamus su kontekstu, kuriame jūs ją pateikėte.

3. Pasinaudojimas savo teisėmis.

Norėdami pasinaudoti aukščiau aprašytomis prieigos, duomenų perkeliamumo ir ištrynimo teisėmis, pateikite mums patikrinamą vartotojo prašymą, vienu iš šių būdų:

Tik jūs arba asmuo, teisėtai įgaliotas veikti jūsų vardu, galite pateikti patikrinamą vartotojo prašymą, susijusį su jūsų asmenine informacija. Jūs taip pat galite pateikti patikrinamą vartotojo prašymą savo nepilnamečio vaiko vardu.

Patikrinamą vartotojo prašymą dėl prieigos ar duomenų perkeliamumo galite pateikti tik du kartus per 12 mėnesių laikotarpį. Patikrinamame vartotojo prašyme būtina:

 • pateikti pakankamai informacijos, kuri leistų mums pagrįstai patvirtinti, kad esate asmuo arba įgaliotas to asmens, apie kurį rinkome asmeninę informaciją, atstovas;

 • pakankamai išsamiai apibūdinti jūsų prašymą, kuris mums leistų tinkamai suprasti, įvertinti ir į jį atsakyti.

Mes negalėsime atsakyti į jūsų prašymą ar pateikti asmeninės informacijos, jei negalėsime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimų teikti prašymą ir patvirtinti, kad asmeninė informacija yra susijusi su jumis.

Tam, kad pateiktumėte patikrinamą vartotojo prašymą, jums nereikia susikurti paskyros. Kita vertus manome, kad prašymai, pateikti per slaptažodžiu apsaugotą paskyrą, yra pakankamai patikimi, kai prašymas yra susijęs su asmenine informacija, priskiriama tai konkrečiai paskyrai.

Pateiktą asmeninę informaciją naudosime tik vartotojo prašymo patikrinimo tikslais, kad patikrintume prašytojo tapatybę ar įgaliojimus pateikti šį prašymą.

Turėkite omenyje, kad esant tam tikroms aplinkybėms, CCPA gali apriboti jūsų naudojimąsi šiomis teisėmis.

4. Atsakymo laikas ir formatas.

Mes stengiamės atsakyti į patikrinamą vartotojo prašymą per keturiasdešimt penkias (45) dienas nuo jo gavimo. Jei mums prireiktų daugiau laiko (iki papildomų 45 dienų), raštu informuosime jus apie priežastį ir pratęsimo laikotarpį.

Jei esate susikūręs paskyrą, mes pateiksime raštišką atsakymą joje. Jei paskyros neturite, mes pateiksime savo raštišką atsakymą paštu arba elektroniniu būdu, atsižvelgdami į jūsų pasirinkimą.

Bet kokia mūsų atskleidžiama informacija apims tik 12 mėnesių laikotarpį nuo vartotojo patikrinamo prašymo gavimo. Mūsų pateiktame atsakyme taip pat bus paaiškintos priežastys, dėl kurių negalime įvykdyti prašymo, jei taikoma. Duomenų perkėlimo prašymo atveju, parinksime jūsų asmeninės informacijos pateikimo formatą, kuris būtų lengvai naudojamas ir leistų jums netrukdomai perduoti informaciją iš vieno subjekto kitam subjektui.

Mes neimame mokesčio už jūsų patikrinamą vartotojo prašymo tvarkymą ar atsakymą į jį, nebent jis yra per didelis, pasikartojantis ar akivaizdžiai nepagrįstas. Jei nustatysime, kad už prašymą reikia mokėti, mes jums paaiškinsime, kodėl priėmėme tokį sprendimą, ir pateiksime išlaidų sąmatą prieš nagrinėdami jūsų prašymą.

Nediskriminavimas

Mes nediskriminuosime jūsų, jei nuspręsite pasinaudoti bet kuriomis jūsų CCPA teisėmis. Nebent tai prieštarautų CCPA, mes:

 • neatsisakysime teikti jums prekių ar paslaugų;

 • netaikysime jums skirtingų kainų ar tarifų už prekes arba paslaugas, įskaitant nuolaidų ar kitų lengvatų suteikimą ar baudų skyrimą;

 • neteiksime jums kitokio lygio ar kokybės prekių ar paslaugų;

 • nesiūlysime jums skirtingų prekių ar paslaugų kainų ar tarifų arba kitokio lygio ar kokybės prekių arba paslaugų.

Mūsų pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir bet kada keisti šį pranešimą. Atlikę šio pranešimo pakeitimus, paskelbsime atnaujintą pranešimą programėlėje ir atnaujinsime pranešimo įsigaliojimo datą. Tolesnis mūsų programėlės naudojimas paskelbus pakeitimus reiškia, kad sutinkate su tokiais pakeitimais.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų ar komentarų, susijusių su šiuo pranešimu, būdais, kuriais mes renkame ir naudojame jūsų informaciją, aprašytą žemiau (ir privatumo politikoje), jūsų pasirinkimu ir teisėmis, susijusiomis su tokiu naudojimu, arba, jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Kalifornijos įstatymus, nedvejodami susisiekite su mumis:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com