EcoWater Systems LLC

„iQua“ programėlės naudojimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2020 m. gruodžio 7 d.

Paskutinį kartą keista: 2020 m. gruodžio 7 d.

„EcoWater iQua“ programėlės (toliau – programėlė, tiek „iPhone“, tiek „Android“ versijose) yra Delavere įsikūrusios ribotos atsakomybės bendrovės „EcoWater Systems LLC“ (toliau – „EcoWater“, mus, mūsų arba mes) teikiamos paslaugos ir galioja kitoms „EcoWater“ dukterinėms bendrovėms, kaip apibrėžta šio dokumento pabaigoje. Šios „EcoWater Systems LLC“ naudojimo sąlygos bei visos papildomos sąlygos ar politika, kurias mes retkarčiais skelbiame programėlėje, įskaitant mūsų Privatumo politiką (kartu – „naudojimo sąlygos“) nustato sąlygas, pagal kurias jūs (toliau – jūs, jūsų arba klientas) galite naudoti programėles ir visas per jas teikiamas paslaugas, įskaitant galimybę peržiūrėti internetines ataskaitas ir gauti įspėjimus iš programėlės (toliau – paslauga) apie prie „Wi-Fi“ ir (arba) „Bluetooth“ prijungtų vandens minkštinimo sistemų, vandens filtrų ar kitų produktų (toliau – produktai) būseną.

Prieš naudodamiesi paslauga, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Spustelėdami mygtuką ar nuorodą, pažymėtą „sutinku“, arba naudodamiesi paslauga, nurodote, kad sutinkate būti teisiškai susaistyti šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite šia programėle. Šią kopiją rekomenduojame atsispausdinti ir pasilikti savo reikmėms.

1. Naudojimo sąlygų pakeitimai. „EcoWater“ pasilieka teisę bet kada arba retkarčiais, be įspėjimo, keisti šias naudojimo sąlygas. Toks pakeitimas įsigalioja paskelbus jį programėlėje arba per paslaugą. Jei „EcoWater“ pakeis šias naudojimo sąlygas, mes taip pat peržiūrėsime „paskutinio atnaujinimo“ datą šio puslapio viršuje. Jūs esate atsakingas už bet kokių peržiūrėtų naudojimo sąlygų peržiūrą. Jei nuspręsite, kad vėlesni šių naudojimo sąlygų pakeitimai yra nepriimtini, turite nedelsdami nutraukti programėlės ir paslaugų naudojimą. Jūsų įėjimas ir (arba) naudojimasis programėle ar paslauga po to, kai „EcoWater“ paskelbė bet kokias peržiūrėtas naudojimo sąlygas, reiškia jūsų sutikimą su bet kuriomis tokiomis peržiūrėtomis naudojimo sąlygomis, be prieštaravimo.

2. Programėlės ir (arba) paslaugos nutraukimas (sustabdymas). „EcoWater“ gali savo nuožiūra sustabdyti programėlę ir (ar) paslaugą arba nutraukti ar sustabdyti jūsų naudojimąsi ar bendrą programėlės ir (arba) paslaugos, ar bet kurios jos dalies naudojimą bet kuriuo metu, su įspėjimu arba be jo ir be jokios priežasties, įskaitant atsisakymą teikti paslaugą, sistemos gedimą, priežiūrą ar remontą arba aplinkybes, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti. Jūs sutinkate, kad jei jūsų leidimas įeiti į programėlę ar naudotis paslauga bus nutrauktas arba laikinai sustabdytas, jūs tiesiogiai ar netiesiogiai neisite, nebandysite įeiti į programėlę ir nesinaudosite paslauga.

3. Produktai. „EcoWater“ neprisiima jokios atsakomybės už paslaugos tikslumą, o šios naudojimo sąlygos nesuteikia jokių papildomų „EcoWater“ teisių, susijusių su produktais. Jei nuspręsite įsigyti produktų, pardavimo metu bus taikomos mūsų pardavimo sąlygos.

4. Mokestis. „EcoWater“ pasilieka teisę bet kada ir retkarčiais nustatyti ar keisti programėlės ir (arba) paslaugos mokestį.

5. Išankstinės sąlygos. Norėdami naudotis paslauga, turėsite: (i) įsigyti produktą; (ii) produktą susieti su mobiliuoju įrenginiu, kuriame nuolat veiktų belaidis plačiajuostis interneto ryšys, ir kurį būtų galima naudoti tam tikrai ribotai informacijos daliai pateikti per pilnai susietą „Wi-Fi“ ryšį; ir (iii) turėti prieigą prie „EcoWater“ mobiliosios programėlės, kad galėtumėte įdiegti, konfigūruoti ir naudotis paslauga.

6. Registracija. Norėdami naudotis paslauga, turėsite užsiregistruoti internete, nurodyti naudotojo vardą (savo aktyvų el. pašto adresą) ir slaptažodį. „EcoWater“ galite užsiregistruoti tik vieną kartą. Sąrankos metu, galite užregistruoti kitą el. pašto adresą savo paskyroje arba tai padaryti galėsite vėliau, apsilankę meniu „Nustatymai“. Jūs sutinkate saugoti savo naudotojo vardą ir slaptažodį, be kita ko, laikydami savo naudotojo vardą ir slaptažodį slaptai. Jei, nepaisant pirmiau nurodyto įsipareigojimo, suteiksite prieigą prie savo paskyros, būsite atsakingas už bet kokį jos naudojimą. Mes turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kurį jūsų pasirinktą ar mūsų paskirtą naudotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, jei, mūsų pagrįsta nuomone, nepaisėte kurios nors iš šių naudojimo sąlygų.

7. Neleistinas naudojimas. Jūs sutinkate (a) nedelsdami pranešti „EcoWater“, naudodamiesi žemiau nurodytais šalies numeriais ir el. pašto adresais, apie bet kokį neleistiną jūsų slaptažodžio panaudojimą ir (arba) bet kurį kitą saugumo pažeidimą; ir b) užtikrinti, kad kiekvienos sesijos pabaigoje atsijungsite nuo savo paskyros.

8. Programėlės ir paslaugos pakeitimai. Mes galime retkarčiais atnaujinti ir keisti programėlę ir (arba) paslaugą, norėdami akcentuoti mūsų produktų, naudotojų poreikių ir verslo prioritetų pokyčius.

9. Programėlės ir paslaugos pasiekiamumas. Mes negarantuojame, kad paslauga ar bet koks programėlėje ir (arba) paslaugoje pateiktas turinys visada bus prieinamas arba nepertraukiamas. Mes galime sustabdyti, atšaukti arba apriboti visos ar bet kurios mūsų svetainės dalies prieinamumą dėl verslo ir veiklos priežasčių, apie tai įspėdami arba be įspėjimo.

10. Programėlės ir paslaugos turinys. Programėlėje ir (arba) paslaugoje esantis turinys pateikiamas tik bendrojo informavimo tikslais. Jūs neprivalote vadovautis šiais patarimais. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų arba nuo jų susilaikydami, atsižvelgiant į programėlėje ir (arba) paslaugoje esantį turinį, privalote pasikonsultuoti su specialistais. Nors dedame visas pastangas, kad atnaujintume programėlės ir (arba) paslaugos informaciją, neteikiame jokių aiškių ar numanomų nusiskundimų, sutarties sąlygų ar garantijų, kad programėlės ir (arba) paslaugos turinys yra tikslus, išsamus ar atnaujintas.

11. Galimybė gauti pranešimus. Jūsų galimybė naudotis paslauga ir gauti pranešimus priklauso nuo įvairių jūsų įrenginių ir paslaugų teikėjų. „EcoWater“ negali ir nesuteikia jokių garantijų, susijusių su programėlės ir paslaugos prieinamumu ar saugumu. Mes negalime ir nesuteikiame jokių garantijų, susijusių su jūsų galimybe gauti paslaugos siunčiamus pranešimus. Norėdami patikrinti suderinamumą, privalote išbandyti paslaugą.

12. Saugumas. Jūs pripažįstate, kad tik jūs esate atsakingas už savo kompiuterio techninės įrangos, programinės įrangos ir duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, virusų, šnipinėjimo programų ir visų kitų rūšių kenkėjiškų kodų.

13. Atsakomybės apribojimas. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad naudodamiesi paslauga ir prie jos prisijungdami, prisiimate visą riziką. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, programėlė (įskaitant, be apribojimų, paslaugą) jums teikiama „TOKIA KOKIA YRA“ ir „TIEK, KIEK YRA PRIEINAMA“.

14. Mes jokiu būdu neatmetame ir neapribojame savo atsakomybės prieš jus, jei tai būtų neteisėta. Tai apima atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, kurį sukėlė mūsų pačių arba mūsų darbuotojų, agentų ar subrangovų aplaidumas, ir už sukčiavimą ar apgaulingą neteisingą informacijos pateikimą. NIEKAS ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE NEPAVEIKS JŪSŲ, KAIP VARTOTOJO, ĮSTATYMAIS NUSTATYTŲ JURIDINIŲ TEISIŲ IR GYNIMO PRIEMONIŲ.

15. Skirtingi atsakomybės apribojimai ir išimtys bus taikomi atsakomybei, atsirandančiai dėl bet kokių produktų, kurie bus išvardyti mūsų pardavimo sąlygose, tiekimo jums.

16. Jūs sutinkate, kad „EcoWater“, jos dukterinės bendrovės ir filialai neprisiima jokios atsakomybės prieš jus už prarastą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą, jei paslauga naudojama komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.

17. Jei sugedęs skaitmeninis turinys, kurį pateikėme, sugadins jums priklausantį įrenginį ar skaitmeninį turinį, ir tai sukėlė mūsų netinkama priežiūra ir įgūdžiai, mes arba atitaisysime žalą, arba sumokėsime jums pagrįstą kompensaciją. Tačiau, mes neatsakome už žalą, kurios galėjote išvengti, pasinaudodami mūsų patarimu nemokamai pritaikyti jums siūlomą naujinį, arba už žalą, kurią sukėlėte netinkamai vykdydami diegimo instrukcijas arba nesilaikydami minimalių sistemos reikalavimų.

18. Nuorodos į kitas svetaines. Šioje programėlėje, jūsų patogumui ir informavimui gali būti nuorodų į kitas svetaines. Šias svetaines gali valdyti su mumis nesusijusios įmonės. Susietos svetainės, įskaitant tas, kurias valdo „EcoWater“, gali turėti savo atskirą naudojimo ir privatumo politiką, kurią turėtumėte peržiūrėti, jei jose lankysitės. Mes neatsakome už bet kokių mūsų nekontroliuojamų svetainių turinį, tų svetainių naudojimą ar privatumo praktiką.

19. Jurisdikcija ir reglamentuojantys teisės aktai. Šios naudojimo sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Minesotos valstijos įstatymus. Jūs sutinkate, kad bendroji federalinio ar valstijos teismo jurisdikcija yra Vudberyje (Minesota).

Susisiekite su mumis.

Jei turite klausimų apie šias naudojimo sąlygas, susisiekite su mumis toliau nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriais.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com