EcoWater Systems LLC

iQua App Privacybeleid

Datum van ingang: 7 december 2020

Laatste aanpassing: 7 december 2020

Introductie

EcoWater Systems LLC (“Bedrijf”, “we”, “ons”, “onze”) respecteert uw privacy en wijdt zich toe aan de bescherming hiervan door naleving van dit iQua App Privacybeleid (“het Beleid”). Dit Beleid beschrijft welke soorten gegevens wij van onze gebruikers verzamelen tijdens uw bezoek aan onze EcoWater Systems iQua mobiele app (de “App”) en onze website myiqua.com (de “Website”). Tevens beschrijven wij hoe wij deze gegevens verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken.

Dit beleid is van toepassing voor de gegevens die we verzamelen:

 • Op deze Website;
 • In emails, sms-berichten, en andere elektronische berichten tussen u en de App;
 • Door middel van de App;
 • Wanneer u interageert met onze reclame en applicaties op websites en diensten van derden (indien deze applicaties of reclame een koppeling naar dit Beleid hebben).

Dit Beleid is NIET van toepassing op gegevens die verzameld zijn door:

 • Ons, als u offline bent of op andere wijze, inclusief op andere websites of mobiele applicaties die door ons of derden worden beheerd; of

 • Een derde partij, inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief reclame) die kan linken naar, of toegankelijk is vanaf of op de Website of de App.

Wij verzoeken u vriendelijk dit Beleid zorgvuldig door te lezen, zodat u onze werkwijze en beleid met betrekking tot uw gegevens en hoe we hiermee omgaan, volledig begrijpt Door deze App en Website te openen en te gebruiken, stemt u toe met dit Beleid. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast (zie “Wijzigingen aan ons Privacybeleid”). Wanneer u deze App blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gemaakt, geeft u hiermee aan dat u deze wijzigingen accepteert. Wij verzoeken u dit Beleid regelmatig te controleren voor updates.

Uw gebruik van de app wordt ook beheert door onze Gebruiksvoorwaarden, die u kunt vinden via de iQua App Gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat u naast dit Privacybeleid ook de Gebruiksvoorwaarden leest.  Tenzij anders is aangegeven, hebben de termen in dit Beleid de betekenis die eraan worden gegeven in onze Gebruiksvoorwaarden.

Wie zijn EcoWater Inc.?

EcoWater Systems Inc. is een dochteronderneming van Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC. EcoWater Systems LLC. is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens, die worden verwerkt in verband met de App.

Welke Informatie Verzamelen We en Hoe Gebruiken We Die Informatie?

We verzamelen verscheidene soorten informatie van en over de gebruikers van onze App en Website, waaronder:

 1. Persoonsgegevens. Dit omvat de gegevens die we gebruiken ter identificatie, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

 2. Niet-persoonlijke gegevens. Dit omvat gebruikersgedrag op onze App en algemene verzamelde gegevens. Dit zijn gegevens over u, maar wij kunnen u aan de hand daarvan niet identificeren.

 3. Gebruiksgegevens. Dit omvat informatie over uw mobiele apparaat waaronder uw IP adres, het type en de versie van uw browser, de instelling van de tijdzone, en informatie over de interactie met de pagina’s op geautomatiseerde wijze.

 4. Technische Bedrijfsgegevens. Dit omvat informatie over het product dat u koopt, zoals het model en de bijbehorende installatiegegevens van uw waterontharder of filter product.

Wij verzamelen deze gegevens:

 1. Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit omvat informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze App, zoals informatie die u geeft bij inschrijving voor het gebruik van onze App, het plaatsen van materiaal op de App, of het aanvragen van verdere diensten op de App. Wij kunnen ook om deze gegevens vragen wanneer u een probleem aanmeldt op onze App, of wanneer u gebruik maakt van uw privacyrechten en keuzes (zie ook “Uw Privacyrechten en Keuzes).

 2. Automatisch wanneer u gebruik maakt van de Website en App. Gebruiksinformatie, zoals hierboven beschreven, kan automatisch worden verzameld. We kunnen deze technologie ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop der tijd bij websites van derden of andere online diensten.

  Bijvoorbeeld, deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het cookie genereert informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres). Deze informatie zal worden overgebracht naar Google en door hen worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren, door de juiste instelling op uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kan benutten.  Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming aan Google om uw gegevens te verwerken op de wijze en voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven.

  Deze Website maakt gebruik van “cookie” technologie om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen van online bezoekers. Wij halen geen persoonlijke gegevens naar boven tijdens dit proces. Cookies stellen ons echter in staat om onze Website bij te stellen en te verbeteren. Zelfs als u uw browser instelt om geen cookies te accepteren, kunt u toch gebruik maken van de meeste functies op de Website.

 3. Van derde partijen, zoals onze vertrouwde handelspartners. Sommige inhoud of toepassingen op de Website, waaronder advertenties, worden bediend door derden, waaronder adverteerders, advertentienetwerken en -servers, inhoudsaanbieders en aanbieders van toepassingen. Deze derde partijen kunnen gebruik maken van cookies, of in combinatie met webbakens of andere volgtechnieken, gegevens over u verzamelen wanneer u van onze Website gebruik maakt. De gegevens die ze verzamelen kunnen geassocieerd worden met uw Persoonsgegevens. Mogelijk worden er gegevens verzameld, waaronder Persoonsgegevens, over uw online activiteiten in de loop der tijd en bij andere websites en online diensten. Naar aanleiding van uw internetgedrag kunnen zij deze gegevens gebruiken om u reclame en andere doelgerichte inhoud te sturen.

  Wij hebben geen controle over de volgtechnieken van deze derde partijen of de manier waarop deze gebruikt worden. Als u vragen heeft over een reclame of doelgerichte inhoud, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.

Zo Gebruiken Wij Uw Gegevens

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons doorgeeft, waaronder Persoonsgegevens, om verscheidene redenen:

 • Zodat wij u onze App en de inhoud hiervan kunnen aanbieden;

 • Zodat wij u informatie, producten en gevraagde diensten kunnen aanbieden;

 • Zodat wij onze Producten kunnen opzetten, onderhouden en ondersteunen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens gebruiken om regelmatig onderhoud te plannen en om u feedback te geven over uw watergebruik en de manier waarop u de informatie in uw voordeel kunt gebruiken;

 • Voor interne marketingdoeleinden, zoals marketing onderzoek;

 • Zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van veranderingen aan onze Website, App, of enige andere producten of diensten die wij via de Website of App aanbieden;

 • Op enige andere manier, die wij omschrijven als u ons van informatie voorziet, en

 • Voor andere doeleinden, indien u daar toestemming voor geeft.

Openbaarmaking van uw Gegevens

Wij mogen onbeperkt algemene gegevens over onze gebruikers openbaar maken. Tevens mogen wij ook informatie vrijgeven die niet leidt tot identificatie van enig persoon. Wij mogen de door ons verzamelde of door u aangegeven Persoonsgegevens openbaar maken, zoals omschreven in dit privacybeleid;

 • Aan derde partijen, zodat zij hun producten en services aan u kunnen aanbieden, tenzij u zich voor deze bekendmaking heeft afgemeld;

 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Informatie die in ons bezit is over onze App-gebruikers tot de overgedragen activa behoort;

 • Om te voldoen aan het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft gegeven;

 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekend gemaakt wanneer u de informatie geeft; en

 • Met uw toestemming

Wij mogen tevens uw Persoonsgegevens bekend maken:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, met inbegrip van het beantwoorden van een overheids- of reglementair verzoek;

 • Om onze Gebruiksvoorwaardente handhaven of toe te passen;

 • Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of van toepassing is ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van EcoWater Systems LLC, onze cliënten, of anderen.

Overdracht van Gegevens naar Andere Landen/Gebieden

Het kan voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met onze verbonden ondernemingen en externe dienstverleners.  Voor betrokkenen uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) kunnen wij uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen voor verwerking in het kader van de hierboven omschreven doeleinden.  Wanneer u ons Persoonlijke Informatie geeft, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat deze informatie over de nationale grenzen heen kan worden overgedragen en buiten de EER kan worden verwerkt, ook door vertrouwde derden. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in navolging van ons Beleid.  Wij doen dit met behulp van onze procedures die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer ze binnen de EER zouden worden verwerkt. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aangaan van contracten met onze verbonden ondernemingen en externe dienstverleners. Hierbij worden de normen vastgelegd waaraan zij zich ten alle tijde moeten houden, met inbegrip van de Standaard Contractuele Clausules.

Retentiebeleid

Wij bewaren uw Persoonlijke Informatie zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld. Dit omvat de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Uw Privacyrechten en Keuzes

Wij streven ernaar u te voorzien van keuzes met betrekking tot de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt. We hebben mechanismen ontwikkeld om u de volgende controle over uw gegevens te geven:

 • Tracerings-technologie en Reclame. U kunt uw browser instellen zodat alle of sommige browser cookies worden geweigerd, of om u erop attent te maken als er cookies worden verstuurd. Houd er wel rekening mee dat sommige onderdelen van deze App dan niet meer toegankelijk zijn of niet goed meer werken.

 • Openbaarmaking van uw Gegevens door Reclame van Derden. Als u niet wilt dat wij uw Persoonlijke Informatie delen voor promotionele doeleinden met niet-aangesloten partijen of derden, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie zoals omschreven in dit beleid.

 • Promotionele Aanbiedingen van het Bedrijf. Als u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor het promoten van onze eigen producten en diensten of die van derde partijen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie zoals omschreven in dit beleid. Als wij u een reclame email sturen, mag u ons een retourmelding sturen met het verzoek verwijderd te worden van alle toekomstige email distributie. Deze opt-out is niet van toepassing op informatie die aan ons wordt verstrekt naar aanleiding van aankoop van een product, garantieregistratie, productservice-ervaring of andere transacties.

 • Gerichte Reclame. Als u niet wilt dat de informatie die wij hebben verzameld of die u aan ons heeft verstrekt wordt gebruikt voor reclamedoeleinden, conform de doelgroep voorkeuren van onze adverteerders, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie zoals omschreven in dit beleid.

Wij hebben geen controle over hoe derde partijen uw gegevens verzamelen en gebruiken voor op interesse gebaseerde reclame. Deze derde partijen kunnen u echter een manier bieden om ervoor te kiezen uw gegevens niet meer op deze manier te laten verzamelen of gebruiken.

Bepaalde wetten op het gebied van gegevensbescherming kunnen u meer privacyrechten geven dan die welke hierboven zijn vermeld, afhankelijk van uw nationaliteit of woonplaats.

A. Privacyrechten voor Personen in de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie hebben personen in de EER aanvullende privacyrechten.

 • Recht op Informatie. Personen hebben het recht op openheid met betrekking tot onze verzameling van Persoonsgegevens.

 • Recht op Toegang. Personen hebben het recht om precies te weten welke gegevens over hen worden bewaard en hoe deze worden verwerkt.

 • Recht op Rectificatie. Personen hebben het recht om onjuiste of incomplete persoonsgegevens te laten rectificeren.

 • Recht op Verwijdering. Ook genoemd ‘het recht op vergetelheid’. Dit verwijst naar het recht van een individu om zijn/haar persoonsgegevens te laten schrappen of verwijderen, zonder opgave van een speciale reden waarom zij wensen te stoppen.

 • Recht op Beperking van de Verwerking. Een persoon heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te blokkeren of onderdrukken.

 • Recht op Gegevensoverdraagbaarheid. Hierdoor kunnen personen hun persoonsgegevens bewaren of opnieuw gebruiken voor hun eigen doeleinden.

 • Recht van Bezwaar. In bepaalde gevallen hebben personen het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van hun persoonsgegevens.

 • Recht op Geautomatiseerde Besluitvorming en Profilering. De AVG heeft beveiliging ingebouwd om personen te beschermen tegen het risico dat een potentieel schadelijke beslissing wordt genomen zonder menselijk ingrijpen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten onder de AVG, neem dan contact met ons op via een van de methoden in de rubriek “Contact Opnemen” zoals hieronder aangegeven. Wij zullen uw verzoek in overweging nemen en verwerken binnen een redelijke termijn.  Wees ervan bewust dat in bepaalde gevallen de AVG uw rechten kan beperken.

U kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (“DPA’S”).  Hieronder vindt u een lijst van de DPA’s van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

B. Uw Privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ook extra privacyrechten hebben onder de California Shine the Light wet (Civil Code Section § 1798.83) en de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) (Civil Code Section § 1798.100).

The Shine the Light wet staat gebruikers van onze App, die inwoner zijn van Californië, toe om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek te doen, kunt u ons een email sturen of schrijven met behulp van de informatie in dit beleid.

Om meer te weten over uw privacyrechten in Californië onder de CCPA, gelieve de iQua App Privacyverklaring voor inwoners van Californiëte bezoeken.

Gegevensbeveiliging

We hebben maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

Helaas is de overdracht van gegevens via de internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garant staan voor de veilige overdracht van uw Persoonsgegevens naar uw App. Elke overdracht van Persoonsgegevens is voor uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ontwijken van enige privacy instellingen of veiligheidsmaatregelen op de App.

Gegevensuitwisseling

Wij verzoeken u om uw Alarmen en Waarschuwingen en uw watergegevens met ons te delen, zodat wij uw systeem kunnen onderhouden en problemen kunnen voorspellen voordat ze uw systeem beïnvloeden. We nemen uw privacy zeer serieus en verzekeren u dat wij uw systeemgegevens alleen gebruiken om uw gebruik van onze producten te ondersteunen en om onze producten en diensten te verbeteren. We verkopen uw gegevens niet door aan derden. Onze servers slaan uw gebruiksgegevens afgezonderd van uw Persoonsgegevens op, om zodoende uw privacy verder te beschermen. Als u niet akkoord gaat met ons verzoek om te delen, kan uw garantie vervallen. Als u vragen heeft, neem dan alstublieft contact op met uw binnenlands klantenondersteuningsteam.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Het is ons beleid om eventuele wijzigingen die we in dit beleid aanbrengen op deze pagina te plaatsen. Dit wordt vermeld op de startpagina van de App, met de mededeling dat het beleid is bijgewerkt. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we de Persoonsgegevens van onze gebruikers behandelen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen via het email adres dat in uw account is opgegeven, of via een bericht op de startpagina van de App. Bovenaan de pagina staat de datum van de laatste verandering in het Beleid. U bent er verantwoordelijk voor dat wij een up-to-date en actief email adres voor u hebben waar wij onze mails naar toe kunnen sturen. Tevens bent u er verantwoordelijk voor om onze App en dit Beleid regelmatig te bezoeken om te controleren op eventuele veranderingen.

Contact Opnemen

Voor vragen of opmerkingen over dit beleid en onze privacy praktijken, neem contact op met:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com