EcoWater Systems LLC

Polityka prywatności aplikacji iQua

Data wejścia w życie: 7 grudnia 2020

Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020

Wprowadzenie

EcoWater Systems LLC („Firma”, „my”, „nas”, „nasze”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez stosowanie niniejszej Polityki prywatności aplikacji iQua („Polityka”). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje danych, które możemy zbierać od użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej iQua EcoWater Systems („Aplikacja”) i naszej strony internetowej myiqua.com („Strona Internetowa”), a także nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony i ujawniania tych danych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, które gromadzimy:

 • Na tej Stronie Internetowej;
 • W korespondencji mailowej, tekstowej i za pomocą innych wiadomości przesyłanych pomiędzy Tobą a Aplikacją;
 • Za pośrednictwem Aplikacji;
 • Kiedy wchodzisz w interakcje z naszymi reklamami i aplikacjami na stronach internetowych innych firm oraz serwisów, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają linki do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka NIE ma zastosowania do danych gromadzonych przez:

 • Nas offline lub za pośrednictwem innych środków, w tym na dowolnych innych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych obsługiwanych przez nas lub dowolną inną firmę; albo

 • Dowolną inną firmę, w tym poprzez jakiekolwiek aplikacje lub treści (łącznie z reklamami), które mogą odsyłać do naszej Strony Internetowej lub być przez nią albo na niej dostępne, bądź też znajdować się w Aplikacji.

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą Polityką, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Twoich danych i tego, jak je przetwarzamy. Uzyskując dostęp do tej Strony Internetowej i/lub Aplikacji, bądź też korzystając z nich, akceptujesz niniejszą Politykę. Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom (patrz „Zmiany naszej Polityki prywatności”). Korzystanie z Aplikacji po dokonaniu przez nas zmian uważa się za akceptację tych zmian, dlatego należy okresowo sprawdzać, czy Polityka została zaktualizowana.

Korzystanie z Aplikacji podlega także naszym Warunkom użytkowania, z którymi można zapoznać się na stronie Warunków użytkowania aplikacji iQua. Pamiętaj, aby oprócz niniejszej Polityki prywatności przeczytać także Warunki użytkowania.  O ile nie wskażemy inaczej, terminy określone w niniejszej Polityce przyjmują znaczenie nadane im w naszych Warunkach użytkowania.

Czym jest EcoWater Inc.?

EcoWater Systems Inc. to spółka zależna Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC. EcoWater Systems LLC. jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Aplikacją.

Jakie dane o Tobie zbieramy i w jaki sposób je gromadzimy

Zbieramy kilka rodzajów danych od użytkowników i o użytkownikach naszej Aplikacji oraz Strony Internetowej, w tym:

 1. Dane osobowe. Obejmują one dane, których używamy do identyfikacji Twojej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

 2. Dane inne niż osobowe. Obejmują one dane o zachowaniu użytkownika w naszej Aplikacji i zagregowane dane ogólne. Dane te dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają na identyfikację Twojej tożsamości.

 3. Dane o użytkowaniu. Obejmują one dane dotyczące Twojego urządzenia mobilnego, w tym adres IP, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej oraz informacje o interakcji ze stroną uzyskane w zautomatyzowany sposób.

 4. Dane techniczne i komercyjne. Obejmują one dane dotyczące produktu, który kupujesz, takie jak informacje na temat modelu i powiązane dane instalacyjne urządzenia do zmiękczania wody lub filtra.

Zbieramy te dane:

 1. Bezpośrednio od Ciebie, gdy je nam podajesz. Obejmuje to dane, które podajesz, wypełniając formularze w naszej Aplikacji, na przykład podczas rejestracji w celu korzystania z Aplikacji, publikując materiały w Aplikacji czy żądając dalszych usług w Aplikacji. Możemy także prosić o te dane, kiedy zgłaszasz problem z naszą Aplikacją lub korzystasz ze swoich praw i preferencji dotyczących prywatności (patrz „Twoje prawa i preferencje dotyczące prywatności”).

 2. Automatycznie, kiedy poruszasz się po Stronie Internetowej i Aplikacji. Dane zbierane automatycznie mogą obejmować dane o użytkowaniu, jak opisano powyżej; możemy też wykorzystywać te technologie do zbierania danych o Twoich aktywnościach online w różnym czasie i na różnych stronach internetowych innych firm czy w innych serwisach internetowych.

  Na przykład ta Strona Internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego dostarczanego przez Google, Inc. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc Stronie Internetowej analizować sposoby, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Generowane przez plik cookie dane o Twoim korzystaniu ze Strony Internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) są przekazywane do Google i są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te dane do oceny Twojego użytkowania Strony Internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności dla operatorów strony internetowej i dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony internetowej i korzystaniem z Internetu.  Google może też przekazać te dane innym firmom, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli przetwarzają one dane w imieniu Google. Google nie wiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.  Możesz nie wyrazić zgody na używanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak musisz pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej Strony Internetowej.  Korzystając z tej Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach, które podano powyżej.

  Niniejsza Strona Internetowa wykorzystuje technologię plików cookies do pozyskiwania danych innych niż osobowe od odwiedzających online. Podczas tego procesu nie wyodrębniamy danych osobowych. Pliki cookies pozwalają nam aktualizować i ulepszać tę Stronę Internetową. Nawet jeśli skonfigurujesz swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookies, nadal możesz korzystać z większości funkcji Strony Internetowej.

 3. Od innych firm, takich jak nasi zaufani partnerzy biznesowi. Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamowe, na Stronie Internetowej są obsługiwane przez inne firmy, w tym reklamodawców, sieci i serwery reklamowe, dostawców zawartości i aplikacji. Te inne firmy mogą używać plików cookies, samodzielnie lub wraz z sygnałami nawigacyjnymi albo innymi technologiami śledzącymi, do zbierania danych o Tobie, gdy korzystasz z naszej Strony Internetowej. Gromadzone przez nie dane mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi; mogą one też zbierać dane, w tym dane osobowe, o Twoich aktywnościach online w różnym czasie i na różnych stronach internetowych oraz w innych serwisach online. Mogą wykorzystywać te dane, aby dostarczać Ci reklamy dostosowane do zainteresowań (behawioralne) lub inne ukierunkowane treści.

  Nie sprawujemy kontroli nad technologiami śledzącymi innych firm ani sposobami ich wykorzystywania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące reklamy lub innych ukierunkowanych treści, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane, które zbieramy lub które nam podajesz, w tym wszelkie dane osobowe, z kilku powodów:

 • Aby prezentować Ci Aplikację i jej zawartość;

 • Aby dostarczać Ci informacje, produkty lub usługi, o które nas prosisz;

 • Aby konfigurować, konserwować i wspierać nasze Produkty (na przykład możemy korzystać z Twoich danych osobowych do planowania regularnej konserwacji i dostarczania Ci informacji zwrotnych dotyczących zużycia wody czy sposobów wykorzystywania tych danych na Twoją korzyść);

 • Dla wewnętrznych celów marketingowych, takich jak badania rynkowe;

 • Do powiadamiania Cię o zmianach naszej Strony Internetowej, Aplikacji lub jakichkolwiek innych produktów czy usług, które oferujemy lub dostarczamy za pośrednictwem Strony Internetowej bądź Aplikacji;

 • Z dowolnej innej przyczyny, którą możemy podać, gdy przekazujesz nam dane; oraz

 • W dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Ujawnianie Twoich danych

Możemy bez ograniczeń ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach i dane, które nie umożliwiają identyfikacji jakiejkolwiek osoby. Możemy ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub które nam podajesz, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności:

 • Innym firmom w celu reklamowania ich produktów lub usług, jeśli zgoda na ujawnienie danych nie została przez Ciebie wycofana;

 • Nabywcy lub innemu następcy w sytuacji fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania spółki lub innego rodzaju sprzedaży albo przekazania części lub całości naszych aktywów, czy to w przypadku kontynuowania działalności, czy w przypadku bankructwa, likwidacji lub innych działań, w ramach których posiadane przez nas dane osobowe użytkowników Aplikacji stanowią część przekazywanych aktywów;

 • Dla realizacji celu, w którym zostały przez Ciebie podane;

 • W dowolnym innym celu określonym przez nas w momencie podawania nam przez Ciebie danych; oraz

 • Za Twoją zgodą.

Możemy także ujawniać Twoje dane osobowe:

 • W celu zachowania zgodności z nakazem sądowym, przepisami prawa lub procedurami prawnymi, w tym w odpowiedzi na żądanie władz lub organów nadzorczych;

 • W celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków użytkowania;

 • Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne dla ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa EcoWater Systems LLC, naszych klientów lub innych podmiotów.

Przekazywanie danych do innych krajów/obszarów

Czasami możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom zależnym lub zewnętrznym dostawcom usług.  W przypadku podmiotów danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) możemy przekazywać dane osobowe poza EOG do przetwarzania zgodnie z celami określonymi powyżej.  Podając nam swoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że mogą one zostać przekazane do innych krajów i przetwarzane poza EOG, w tym przez zaufane inne firmy. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką.  W takim przypadku korzystamy z procedur, które gwarantują, że Twoje dane osobowe są chronione w takim samym zakresie jak wtedy, gdy są przetwarzane w EOG. W szczególności, ale nie tylko, poprzez zawieranie z naszymi spółkami zależnymi i zewnętrznymi dostawcami usług umów określających standardy, których muszą bez wyjątku przestrzegać, łącznie ze standardowymi klauzulami umownymi.

Zasady przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne dla realizacji celów, w których zostały zebrane, w tym dla spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub dotyczących raportowania.

Twoje prawa i preferencje dotyczące prywatności

Staramy się zapewnić Ci możliwość wyboru w odniesieniu do danych osobowych, które nam podajesz. Utworzyliśmy mechanizmy, dzięki którym możesz zachować kontrolę nad swoimi danymi:

 • Technologie śledzące i reklamy. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookies albo powiadamiała Cię, gdy pliki cookies są wysyłane. Pamiętaj, że niektóre elementy tej Aplikacji mogą w takim przypadku być niedostępne lub nie działać prawidłowo.

 • Ujawnianie Twoich danych innym firmom dla celów reklamowych. Jeśli nie chcesz, abyśmy dla celów promocyjnych udostępniali Twoje dane osobowe firmom z nami niestowarzyszonym lub niebędącym naszymi przedstawicielami, możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z danych zawartych w niniejszej Polityce.

 • Oferty promocyjne naszej Firmy. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w celu promowania naszych własnych, lub oferowanych przez inne firmy, produktów i usług, możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z danych zawartych w niniejszej Polityce. Jeśli otrzymasz od nas e-mail promocyjny, możesz odesłać nam wiadomość z prośbą o usunięcie z listy dystrybucyjnej w przyszłości. Taka rezygnacja nie dotyczy informacji podawanych nam w wyniku zakupu produktu, rejestracji gwarancji, serwisowania produktu i innych transakcji.

 • Reklama ukierunkowana. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali dane, które zbieramy lub które nam podajesz, do dostarczania reklam zgodnie z preferencjami naszych reklamodawców dotyczącymi odbiorców docelowych, możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z danych zawartych w niniejszej Polityce.

Nie sprawujemy kontroli nad danymi zbieranymi przez inne firmy ani nad wykorzystywaniem Twoich danych dla celów dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań. Te inne firmy mogą jednak zapewnić Ci możliwość wycofania zgody na zbieranie Twoich danych lub wykorzystywanie ich w taki sposób.

Stosowne przepisy dotyczące ochrony danych mogą zapewniać lepszą ochronę prywatności niż te, które wymieniono powyżej, w zależności od posiadanego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.

A. Prawo do prywatności osób fizycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”)

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) Unii Europejskiej osoby fizyczne w EOG mają dodatkowe uprawnienia w ramach prawa do prywatności:

 • Prawo do informacji. Osoby fizyczne mają prawo do jawności procesu gromadzenia przez nas danych osobowych.

 • Prawo dostępu. Osoby fizyczne mają prawo wiedzieć dokładnie, jakie ich dane są przechowywane i w jaki sposób są przetwarzane.

 • Prawo do sprostowania. Osoby fizyczne mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia. Uprawnienie to, zwane także „prawem do bycia zapomnianym”, odnosi się do prawa osoby fizycznej do usunięcia jej danych osobowych bez konieczności podawania konkretnej przyczyny.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby fizycznej do zablokowania lub wstrzymania przetwarzania jej danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych. Umożliwia ono osobom fizycznym zachowanie i ponowne wykorzystanie danych osobowych dla ich własnych celów.

 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach osoby fizyczne są uprawnione do sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych.

 • Prawo dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. RODO wprowadza zabezpieczenia w celu ochrony osób fizycznych przed ryzykiem potencjalnie szkodliwej decyzji podjętej bez udziału człowieka.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w ramach RODO, skontaktuj się z nami za pomocą dowolnej metody podanej w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. Rozpatrzymy Twój wniosek w rozsądnym terminie.  Pamiętaj, że w pewnych okolicznościach RODO może ograniczać możliwość skorzystania z tych praw.

Możesz złożyć skargę do organu ochrony danych UE („OOD”).  Listę OOD Komisji Europejskiej można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

B. Twoje prawo do prywatności w stanie Kalifornia

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz też korzystać z dodatkowego prawa do prywatności zgodnie z kalifornijską ustawą Shine the Light (Kodeks cywilny, sekcja § 1798.83) oraz ustawą California Consumer Privacy Act („CCPA”) (Kodeks cywilny, sekcja § 1798.100).

Ustawa Shine the Light pozwala użytkownikom naszej Aplikacji, którzy zamieszkują w Kalifornii, zażądać określonych informacji odnośnie do ujawnienia przez nas danych osobowych innym firmom w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć wniosek, należy wysłać e-mail lub napisać do nas, korzystając z danych zawartych w niniejszej Polityce.

Aby dowiedzieć się więcej o przysługującym Ci prawie do prywatności w stanie Kalifornia w ramach CCPA, zapoznaj się z Polityką prywatności aplikacji iQua dla mieszkańców stanu Kalifornia.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Niestety przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych do naszej Aplikacji. Za każdym razem przekazujesz swoje dane osobowe na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji obejścia ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa w Aplikacji.

Udostępnianie danych

W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi, możliwości rozwiązywania problemów i ich przewidywania, zanim dotkną Twój system, prosimy o zgodę na udostępnianie nam swoich alarmów i alertów oraz danych dotyczących wody. Bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność, dlatego zapewniamy, że wykorzystujemy dane dotyczące Twojego systemu wyłącznie w celu zapewnienia Ci wsparcia podczas użytkowania naszych produktów i do ulepszania naszych produktów oraz usług. Nie sprzedajemy Twoich danych innym firmom, a dane dotyczące użytkowania są przechowywane na naszych serwerach oddzielnie od Twoich danych osobowych, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę prywatności. Brak zgody na naszą prośbę o udostępnianie danych może spowodować utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z krajowym działem obsługi klienta

Zmiany naszej Polityki prywatności

Zgodnie z naszą polityką wszelkie zmiany niniejszej Polityki publikujemy na tej stronie, informując na stronie głównej Aplikacji, że Polityka została zaktualizowana. W przypadku istotnych zmian odnośnie do sposobu przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników przekażemy informację, korzystając z adresu e-mail powiązanego z kontem i/lub za pośrednictwem komunikatu na stronie głównej Aplikacji. Data ostatniej zmiany Polityki jest podana u góry strony. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, abyśmy dysponowali Twoim aktualnym, aktywnym i działającym, adresem e-mail, a także okresowe sprawdzanie w naszej Aplikacji i niniejszej Polityce, czy wprowadzono jakieś zmiany.

Kontakt z nami

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki i naszych praktyk ochrony prywatności skontaktuj się z nami:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com