EcoWater Systems LLC

Zásady ochrany súkromia aplikácie iQua

Dátum účinnosti: 7. december, 2020

Naposledy zmenené: 7. december, 2020

Úvod

EcoWater Systems LLC („Spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť prostredníctvom dodržiavania týchto zásad ochrany súkromia aplikácie iQua (ďalej len „pravidlá“). Tieto zásady popisujú typy informácií, ktoré môžeme od používateľov zhromažďovať, keď navštívite našu EcoWater Systems iQua mobilnú aplikáciu („Aplikácia“) a našu webovú stránku myiqua.com („Webová stránka“) a naše postupy zhromažďovania, používania, udržiavania, ochrany a zverejňovania týchto informácií.

Tieto zásady sa vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme:

 • Na tejto webovej stránke;
 • V e-mailoch, správach a iných elektronických správach medzi vami a aplikáciou;
 • Prostredníctvom aplikácie;
 • Pri interakcii s našou reklamou a aplikáciami na webových stránkach a službách tretích strán, ak tieto aplikácie alebo reklama obsahujú odkazy na tieto zásady.

Tieto zásady sa NEVZŤAHUJÚ na informácie zhromaždené:

 • Nami offline alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, a to aj na akejkoľvek inej webovej stránke alebo mobilnej aplikácii prevádzkovanej nami alebo akoukoľvek treťou stranou; alebo

 • Akoukoľvek treťou stranou, a to aj prostredníctvom akejkoľvek aplikácie alebo obsahu (vrátane reklamy), ktorý môže odkazovať na webovú stránku alebo aplikáciu, alebo na ňu byť prístupný.

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá, aby ste pochopili naše zásady a postupy týkajúce sa vašich informácií a toho, ako s nimi budeme nakladať. Prístupom alebo používaním tohto webu a/alebo aplikácie, súhlasíte s týmito zásadami. Tieto zásady sa môžu čas od času meniť (pozri „Zmeny našich zásad ochrany súkromia“). Vaše ďalšie používanie tejto aplikácie po vykonaní zmien sa považuje za prijatie týchto zmien, preto pravidelne kontrolujte aktualizácie týchto zásad.

Vaše používanie aplikácie sa tiež riadi našimi Podmienkami používania, ktoré sú dostupné prostredníctvom Podmienok používania aplikácie iQua. Nezabudnite si okrem týchto zásad ochrany súkromia prečítať aj podmienky používania. Pokiaľ sa v týchto zásadách nevyjadríme inak, definované výrazy budú mať význam uvedený v našich Podmienkach používania.

Kto je EcoWater Inc.?

EcoWater Systems Inc. je dcérskou spoločnosťou Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC. EcoWater Systems LLC. je kontrolór vašich osobných údajov spracúvaných v súvislosti s Aplikáciou.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme a ako ich zhromažďujeme

Zhromažďujeme niekoľko typov informácií od používateľov našej aplikácie a webu a o nich, vrátane:

 1. Osobné informácie. Patria sem informácie, ktoré používame na vašu identifikáciu, ako napríklad vaše meno, adresu, e-mailová adresu a telefónne číslo.

 2. Neosobné informácie. Patrí sem správanie používateľov našej aplikácie a agregované všeobecné informácie. Toto sú informácie, ktoré sa vás týkajú, ale individuálne vás neidentifikujú.

 3. Informácie o použití. Patria sem informácie o vašom mobilnom zariadení vrátane adresy IP, typu a verzie prehliadača, nastavenia časového pásma a informácií o interakcii so stránkou automatizovanými prostriedkami.

 4. Technické obchodné informácie. Patria sem informácie o zakúpenom produkte, ako napríklad model a súvisiace inštalačné údaje vášho zmäkčovača vody alebo filtračného produktu.

Zhromažďujeme tieto informácie:

 1. Priamo od vás, keď nám ich poskytnete. Patria sem informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov v našej aplikácii, ako napríklad informácie poskytnuté v čase registrácie na použitie našej aplikácie, zverejnenie materiálu v aplikácii alebo vyžiadanie ďalších služieb v aplikácii. Tieto informácie môžeme tiež vyžadovať, keď nahlásite problém s našou aplikáciou alebo uplatníte svoje práva a možnosti týkajúce sa ochrany súkromia (pozri „Vaše práva a možnosti týkajúce sa ochrany súkromia“).

 2. Automaticky pri prechádzaní webom a aplikáciou. Informácie zhromaždené automaticky môžu obsahovať informácie o použití, ako je opísané vyššie, a tiež môžeme tieto technológie použiť na zhromažďovanie informácií o vašich online aktivitách v priebehu času a na webových stránkach tretích strán alebo iných online službách.

  Napríklad tento web používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používajú „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, a pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú prenesené do spoločnosti Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webu, zostavenia správ o aktivite na webe pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webových stránkach a používania internetu. Google tiež môže tieto informácie odovzdať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu adresu IP s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie cookies môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

  Táto webová stránka využíva technológiu „cookie“ na získanie neosobných informácií od online návštevníkov. V tomto procese neextrahujeme osobné údaje. Súbory cookie nám skôr umožňujú aktualizovať a zlepšovať našu webovú stránku. Aj keď v prehliadači nastavíte neakceptovanie cookies, môžete stále využívať väčšinu funkcií webovej stránky.

 3. Od tretích strán, napríklad od našich dôveryhodných obchodných partnerov. Niektorý obsah alebo aplikácie, vrátane reklám, na webe poskytujú tretie strany, vrátane inzerentov, reklamných sietí a serverov, poskytovateľov obsahu a poskytovateľov aplikácií. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookies, samostatne alebo v spojení s webovými signálmi alebo inými sledovacími technológiami, na zhromažďovanie informácií o vás, keď používate našu webovú stránku. Informácie, ktoré zhromažďujú, môžu byť spojené s vašimi osobnými údajmi alebo môžu zhromažďovať informácie vrátane osobných údajov o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych webových stránkach a v iných online službách. Tieto informácie môžu použiť na to, aby vám poskytli záujmovo orientovanú (behaviorálnu) reklamu alebo iný cielený obsah.

  Nekontrolujeme sledovacie technológie týchto tretích strán ani to, ako môžu byť použité. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa reklamy alebo iného cieleného obsahu, mali by ste sa obrátiť priamo na zodpovedného poskytovateľa.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, vrátane akýchkoľvek osobných údajov, používame z niekoľkých dôvodov:

 • Predstaviť vám našu aplikáciu a jej obsah;

 • Poskytovať vám informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete;

 • Za účelom nastavenia, údržby a podpory našich Produktov (napríklad môžeme použiť vaše osobné údaje na naplánovanie pravidelnej údržby a na poskytnutie spätnej väzby o vašom využívaní vody a spôsoboch použitia týchto informácií vo váš prospech);

 • Na interné marketingové účely, napríklad na marketingový prieskum;

 • Na informovanie vás o zmenách na našej webovej stránke, v aplikácii alebo v akýchkoľvek produktoch alebo službách, ktoré ponúkame alebo poskytujeme prostredníctvom buď tejto webovej stránky alebo aplikácie;

 • Na akýkoľvek iný spôsob, ktorý môžeme opísať, keď poskytujete informácie; a

 • Na akýkoľvek iný účel s vašim súhlasom.

Zverejnenie vašich informácií

Môžeme zverejniť súhrnné informácie o našich používateľoch a informácie, ktoré neidentifikujú žiadnu osobu, bez obmedzenia. Môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo ktoré poskytnete, ako je opísané v týchto zásadách ochrany súkromia:

 • Tretím stranám, aby vám ponúkali svoje produkty alebo služby, ak ste sa neodhlásili z týchto zverejnení;

 • Kupujúcemu alebo inému nástupcovi v prípade zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prevodu časti alebo celého nášho majetku, či už v nepretržitej činnosti alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú v rámci prevádzaného majetku zahrnuté i osobné údaje, ktoré máme o našich používateľoch aplikácie;

 • Na splnenie účelu, na ktorý ich poskytujete;

 • Na akýkoľvek iný účel, ktorý zverejníme, keď poskytnete informácie; a

 • S Vaším súhlasom

Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje:

 • V rámci dodržania akéhokoľvek súdneho príkazu, zákonu alebo právneho procesu, vrátane reakcie na vládne alebo regulačné požiadavky;

 • Na presadenie alebo uplatnenie našich Podmienok používania;

 • Ak sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo vhodné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti EcoWater Systems LLC, našich zákazníkov alebo iných osôb.

Údaje sú prenášané do iných krajín/území

Možno budeme niekedy musieť zdieľať vaše osobné údaje s našimi pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb tretích strán. V prípade dotknutých osôb z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) môžeme vaše osobné údaje prenášať mimo EHP na spracovanie podľa vyššie uvedených účelov. Keď nám poskytnete Osobné informácie, rozumiete a súhlasíte s tým, že môžu byť prenášané cez štátne hranice a spracovávané mimo EHP, vrátane dôveryhodných tretích strán. Urobíme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané bezpečne a v súlade s týmito zásadami. Ak to urobíme, máme zavedené postupy na zabezpečenie rovnakej ochrany vašich osobných údajov, ako keby boli spracovávané v rámci EHP. Vrátane, okrem iného, uzatvárania zmlúv s našimi pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré stanovujú štandardy, ktoré musia vždy dodržiavať, vrátane štandardných zmluvných doložiek.

Zásady uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek.

Vaše práva a možnosti ochrany súkromia

Snažíme sa vám poskytnúť možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vytvorili sme mechanizmy, ktoré vám poskytnú nasledujúcu kontrolu nad vašimi informáciami:

 • Sledovacie technológie a reklama. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky alebo niektoré súbory cookies, alebo vás upozornil na odosielanie súborov cookies. Upozorňujeme, že niektoré časti tejto aplikácie môžu byť potom neprístupné alebo nebudú fungovať správne.

 • Zverejnenie vašich informácií pre reklamu tretích strán. Ak si neželáte, aby sme vaše osobné informácie zdieľali s tretími stranami bez pridružených alebo nezúčastnených subjektov na propagačné účely, môžete sa odhlásiť kontaktovaním nás pomocou informácií uvedených v týchto zásadách.

 • Propagačné ponuky od spoločnosti. Ak si neprajete, aby sme vaše informácie používali na propagáciu našich vlastných, alebo tretích strán, produktov alebo služieb, môžete sa odhlásiť tak, že nás kontaktujete pomocou informácií uvedených v týchto zásadách. Ak sme vám poslali propagačný e-mail, môžete nám poslať spätný e-mail so žiadosťou o vynechanie z budúcich e-mailových distribúcií. Toto odhlásenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré nám boli poskytnuté v dôsledku nákupu produktu, registrácie záruky, skúsenosti so službami produktu alebo iných transakcií.

 • Cielená reklama. Ak si neželáte, aby sme používali informácie, ktoré zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, na doručovanie reklám podľa preferencií cieľovej skupiny našich inzerentov, môžete sa odhlásiť tak, že nás kontaktujete pomocou informácií uvedených v týchto zásadách.

Nekontrolujeme zhromažďovanie alebo použitie vašich informácií tretími stranami na poskytovanie reklamy orientovanej na záujmy. Tieto tretie strany vám však môžu na výber poskytnúť možnosti, aby vaše údaje neboli zhromažďované alebo použité týmto spôsobom.

Niektoré zákony na ochranu údajov vám môžu poskytnúť viac práv na súkromie ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, v závislosti od vášho občianstva alebo bydliska.

A. Práva na súkromie pre jednotlivcov v Európskom hospodárskom priestore („EHP“)

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“), majú jednotlivci v EHP ďalšie práva na súkromie:

 • Právo byť informovaný. Jednotlivci majú právo na transparentnosť týkajúcu sa nášho zhromažďovania osobných údajov.

 • Právo na prístup. Jednotlivci majú právo presne vedieť, aké informácie o nich sú uchovávané a ako sú spracovávané.

 • Právo na opravu. Jednotlivci budú mať nárok na opravu osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo na vymazanie. Toto označenie, známe tiež ako „právo na zabudnutie“, sa vzťahuje na právo jednotlivca na vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov bez potreby konkrétneho dôvodu, prečo si tak želá učiniť.

 • Právo na obmedzenie spracovania. Právo jednotlivca zablokovať alebo potlačiť spracovanie jeho osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov. Toto umožňuje jednotlivcom uchovávať a znovu používať ich osobné údaje na vlastné účely.

 • Právo namietať. Za určitých okolností majú jednotlivci právo namietať proti použitiu ich osobných údajov.

 • Práva na automatické rozhodovanie a profilovanie. GDPR zaviedlo záruky na ochranu jednotlivcov pred rizikom, že dôjde k potenciálne škodlivému rozhodnutiu bez ľudského zásahu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa GDPR, kontaktujte nás pomocou ktorejkoľvek z metód uvedených v časti „Kontaktujte nás“ nižšie. Vašu žiadosť zvážime a spracujeme v primeranej lehote. Upozorňujeme, že za určitých okolností môže GDPR obmedziť vaše uplatňovanie týchto práv.

Môžete podať sťažnosť u orgánov EÚ na ochranu údajov („DPA“). Zoznam orgánov pre ochranu údajov Európskej komisie nájdete tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

B. Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete mať aj ďalšie práva na súkromie podľa zákona California Shine the Light (časť Občianskeho zákonníka § 1798.83) a Zákona o ochrane súkromia spotrebiteľa v Kalifornii („CCPA“) (časť Občianskeho zákonníka § 1798.100).

Zákon Shine the Light umožňuje používateľom našej aplikácie, ktorí sú rezidentmi Kalifornie, požadovať určité informácie týkajúce sa nášho zverejňovania osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám e-mail alebo nám napíšte pomocou informácií uvedených v týchto zásadách.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vašich kalifornských právach na súkromie podľa CCPA, navštívte Oznámenie o ochrane súkromia aplikácie iQua pre obyvateľov Kalifornie.

Bezpečnosť údajov

Implementovali sme opatrenia určené na zabezpečenie vašich osobných údajov pred náhodnou stratou a pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenami a zverejnením.

Prenos informácií cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje ako najlepšie vieme, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov prenesených do našej aplikácie. Akýkoľvek prenos osobných údajov je na vaše vlastné riziko. Nie sme zodpovední za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany súkromia alebo bezpečnostných opatrení obsiahnutých v aplikácii.

Zdieľanie údajov

Za účelom správneho servisu, riešenia a predvídania problémov skôr, ako ovplyvnia váš systém, vás žiadame, aby ste s nami zdieľali svoje Alarmy a Výstrahy, a vaše údaje o vode. Vaše súkromie berieme veľmi vážne a ubezpečujeme vás, že vaše systémové informácie používame iba na podporu vášho používania našich produktov a na zlepšenie našich produktov a služieb. Vaše údaje nepredávame iným tretím stranám a naše servery ukladajú vaše údaje o používaní oddelene od vašich osobných údajov, aby sme ešte viac chránili vaše súkromie. Nesúhlas s našou požiadavkou na zdieľanie môže viesť k strate záruky. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na tímy zákazníckej podpory vo vašej krajine.

Zmeny v našich zásadách ochrany súkromia

Našou zásadou je zverejňovať akékoľvek zmeny, ktoré v týchto zásadách na tejto stránke urobíme, s oznámením na domovskej stránke aplikácie, že tieto pravidlá boli aktualizované. Ak urobíme zásadné zmeny v tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi našich používateľov, upozorníme vás na to prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo vašom účte a/alebo oznámením na domovskej stránke aplikácie. Dátum poslednej revízie zásad je uvedený v hornej časti stránky. Ste zodpovední za to, že máme vašu aktuálnu aktívnu a doručiteľnú e-mailovú adresu, a za pravidelné návštevy našej aplikácie a týchto zásad za cieľom kontroly prípadných zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto zásad a našich postupov pri ochrane súkromia, kontaktujte nás na adrese:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com