EcoWater Systems LLC

Obvestilo o zasebnosti aplikacije iQua za prebivalce Kalifornije

Datum začetka veljavnosti: 7. december 2020

Zadnja posodobitev: 7. december 2020

Uvod

To obvestilo o zasebnosti aplikacije iQua za prebivalce Kalifornije (“obvestilo”) dopolnjuje informacije iz Politike zasebnosti aplikacije iQua od družbe EcoWater Systems LLC in velja samo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki prebivajo v zvezni državi Kalifornija (“potrošniki” ali “vi”). To obvestilo sprejemamo v skladu s kalifornijskim zakonom o varstvu potrošnikov iz leta 2018 (CCPA). Vsi izrazi v CCPA imajo enak pomen, če se uporabljajo v tem obvestilu.

Podatki, ki jih zbiramo

Zbiramo podatke, ki identificirajo, so povezani z, se sklicujejo na, opisujejo oz. jih je mogoče posredno ali neposredno razumno povezati z določenim potrošnikom, gospodinjstvom ali napravo (“osebni podatki”).

Osebni podatki ne vključujejo naslednjih vrst podatkov:

 • Javno dostopni podatki iz vladnih evidenc.
 • Anonimizirani ali združeni potrošnikovi podatki.
 • Podatki, ki jih ne zajemna CCPA, kot so:
  • Zdravstvene ali medicinske informacije, zajete v zakonu zdravstvenega zavarovanja, prenosljivosti in odgovornosti iz leta 1996 (HIPAA), kalifornijskem zakonu o zaupnosti medicinskih informacij (CMIA) ali podatkih iz kliničnih preskušanj;
  • Osebni podatki, ki jih zajemajo posamezni sektorski zakoni o zasebnosti, vključno z zakonom o poštenem kreditnem poročanju (FCRA), zakonom Gramm-Leach-Bliley (GLBA), kalifornijskem zakonu o zasebnosti finančnih podatkov (FIPA) in zakonom o varstvu zasebnosti voznika iz leta 1994.

Od svojih potrošnikov smo v zadnjih dvanajstih (12) mesecih zbrali zlasti naslednje kategorije osebnih podatkov:

Kategorija

Primer

Zbiranje

 1. Identifikatorji

Pravo ime, vzdevek, poštni naslov, enolični osebni identifikator, spletni identifikator, naslov internetnega protokola, e-poštni naslov, ime računa, številka socialnega zavarovanja, številka vozniškega dovoljenja, številka potnega lista ali drugi podobni identifikatorji.

Da

 1. Kategorije osebnih podatkov, navedene v kalifornijskem zakonu o evidenci strank (Kal. civ. zakonik § 1798.80 (e)).

Ime, podpis, številka socialnega zavarovanja, fizične lastnosti ali opis, naslov, telefonska številka, številka potnega lista, vozniško dovoljenje ali številka državne identifikacijske kartice, številka zavarovalne police, izobrazba, zaposlitev, delovna zgodovina, številka bančnega računa, številka kreditne kartice, številka debetne kartice ali katerikoli drugi finančni podatki, zdravstvene informacije ali podatki o zdravstvenem zavarovanju. Nekateri osebni podatki v tej kategoriji se lahko prekrivajo z drugimi kategorijami.

Da

 1. Zaščitene razvrstitvene značilnosti po kalifornijski ali zvezni zakonodaji.

Starost (40 let ali več), rasa, barva, poreklo, nacionalno poreklo, državljanstvo, vera ali prepričanje, zakonski stan, zdravstveno stanje, telesna ali duševna motnja, spol (vključno s spolom, spolno identiteto, izrazom spola, nosečnostjo ali porodom in povezana zdravstvena stanja), spolna usmerjenost, veteranski ali vojaški status, genetske informacije (vključno z družinskimi genetskimi podatki).

Ne

 1. Komercialni podatki.

Podatki o osebni lastnini, izdelkih ali storitvah, kupljenih, pridobljenih ali obravnavanih, ali druge zgodovine ali nagnjenosti k nakupu ali uporabi.

Da

 1. Biometrični podatki.

Genetske, fiziološke, vedenjske in biološke značilnosti ali vzorci dejavnosti, ki se uporabljajo za pridobivanje predloge ali drugega identifikatorja ali identifikacijskih podatkov, kot so prstni odtisi, posnetki obraza in glasovni odtisi, skeniranje šarenice ali mrežnice, pritisk tipke, hoja ali drugi fizični vzorci in podatki o spanju, zdravju ali vadbi.

Ne

 1. Internetna ali druga podobna omrežna dejavnost.

Zgodovina brskanja, zgodovina iskanja, podatki o interakciji potrošnika s spletnim mestom, aplikacijo ali oglasom.

Da

 1. Geolokacijski podatki.

Fizična lokacija ali gibanje.

Da

 1. Senzorični podatki.

Zvočni, elektronski, vizualni, toplotni, vohalni ali podobni podatki.

Da

 1. Podatki o zaposlitvi ali poklicu.

Trenutna ali pretekla delovna zgodovina ali ocene uspešnosti.

Ne

 1. Nejavne informacije o izobraževanju (v skladu z Zakonom o družinskih pravicah do izobraževanja in zasebnosti (20 U.S.C. člen 1232g, 34 C.F.R. del 99)).

Evidence o izobraževanju, neposredno povezane s študentom, ki jih vodi izobraževalna ustanova ali stranka, ki deluje v njegovem imenu, kot so ocene, prepisi, seznami razredov, urniki študenta, identifikacijske kode študenta, finančne informacije študenta ali disciplinske evidence študenta.

Ne

 1. Izpeljani sklepi iz drugih osebnih podatkov.

Profil, ki odraža človekove želje, značilnosti, psihološke trende, nagnjenja, vedenje, odnos, inteligenco, sposobnosti in nadarjenosti.

Ne

Zgornje kategorije osebnih podatkov pridobimo iz naslednjih kategorij virov:

 1. Neposredno od vas, ko nam jih posredujete. To vključuje podatke, ki jih posredujete z izpolnjevanjem obrazcev v naši aplikaciji, kot so podatki, ki jih posredujete ob registraciji za uporabo naše aplikacije, objavljanju gradiva v aplikaciji ali zahtevi po nadaljnjih storitvah v aplikaciji.

 2. Samodejno med krmarjenjem po spletnem mestu. Podatki, ki se zbirajo samodejno, lahko vključujejo podatke o uporabi, kot je opisano zgoraj. Te tehnologije lahko uporabljamo tudi za zbiranje informacij o vaši spletni dejavnosti čez čas in na drugih spletnih mestih ali spletnih storitvah.

 3. Od tretjih oseb, kot so naši zaupanja vredni poslovni partnerji. Podatki, ki jih zbirajo, so lahko povezani z vašimi osebnimi podatki ali pa lahko zbirajo podatke, vključno z osebnimi podatki, o vaši spletni dejavnosti čez čas in na različnih spletnih mestih in drugih spletnih storitvah. Te podatke lahko uporabijo za zagotavljanje oglaševanja na podlagi zanimanja (vedenjsko oglaševanje) ali druge ciljne vsebine. Tehnologij sledenja teh tretjih oseb in njihove uporabe ne nadzorujemo. Če imate kakršnakoli vprašanja glede oglaševanja ali druge ciljne vsebine, se obrnite neposredno na odgovornega ponudnika.

Za več informacij o teh virih si preberite Politiko zasebnosti aplikacije iQua.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih zbiramo, lahko uporabimo ali razkrijemo za enega ali več naslednjih namenov:

 • Za izpolnitev razloga, zakaj ste posredovali podatke.

 • Za zagotavljanje, podporo, prilagajanje in razvoj naše aplikacije, izdelkov in storitev.

 • Za ustvarjanje, vzdrževanje, prilagajanje in zaščito vašega računa pri nas.

 • Za obdelavo vaših zahtev, nakupov, transakcij in plačil ter preprečevanje transakcijskih goljufij.

 • Za prilagoditev vaše izkušnje z aplikacijo in za zagotavljanje vsebin in ponudb izdelkov in storitev, ki ustrezajo vašim interesom, vključno s ciljno ponudbo in oglasi preko naše aplikacije, spletnih mest tretjih oseb in preko e-pošte ali SMS-ov (z vašim soglasjem, kadar to zahteva zakonodaja).

 • Kot vam je bilo opisano pri zbiranju osebnih podatkov ali kot je drugače določeno v CCPA.

Dodatnih kategorij osebnih podatkov ne bomo zbirali ali jih uporabljali za bistveno drugačne, nepovezane ali nezdružljive namene, ne da bi vas o tem obvestili.

Če si želite ogledati vse načine, kako uporabljamo ali razkrivamo osebne podatke, obiščite Politiko zasebnosti aplikacije iQua.

Skupna raba osebnih podatkov

Osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam (in smo jih v zadnjih 12 mesecih) iz poslovnih razlogov, kot je določeno v naši politiki zasebnosti. V predhodnih dvanajstih (12) mesecih nismo prodali osebnih podatkov.

Vaše pravice in izbire

CCPA prebivalcem Kalifornije zagotavlja posebne pravice glede njihovih osebnih podatkov. Spodnji členi opisujejo vaše pravice iz zakona CCPA in razlagajo, kako jih uveljaviti.

1. Dostop do specifičnih podatkov in pravice do prenosljivosti podatkov.

Imate pravico zahtevati, da vam razkrijemo nekatere podatke o zbiranju in uporabi osebnih podatkov v zadnjih 12 mesecih. Ko bomo prejeli in potrdili vašo preverljivo zahtevo potrošnika (glejte člen “Uveljavljanje pravic”), vam bomo razkrili:

 • kategorije osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o vas;
 • kategorije virov osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o vas;
 • naš poslovni ali komercialni namen za zbiranje ali prodajo teh osebnih podatkov;
 • kategorije tretjih oseb, s katerimi delimo te osebne podatke;
 • specifični deli osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o vas (imenovano tudi kot zahteva za prenosljivost podatkov);
 • če smo vaše osebne podatke prodali ali razkrili za poslovne namene, razkrijemo dva ločena seznama:
  • prodaje, kjer so opredeljene kategorije osebnih podatkov, ki jih je kupila vsaka kategorija prejemnikov; in
  • razkritja za poslovne namene, kjer so opredeljene kategorije osebnih podatkov, ki jih je pridobila vsaka kategorija prejemnikov.

2. Pravica do zahteve za izbris.

Imate pravico zahtevati izbris katerihkoli osebnih podatkov, ki smo jih zbrali od vas in obdržali, ob upoštevanju nekaterih izjem. Ko bomo prejeli in potrdili vašo preverljivo zahtevo potrošnika (glejte člen “Uveljavljanje pravic”), bomo iz svojih evidenc izbrisali (in zahtevali tudi od svojih ponudnikov storitev izbris) vaše osebne podatke, razen če velja izjema.

Vašo zahtevo za izbris lahko zavrnemo, če je hramba podatkov potrebna za nas ali za naše ponudnike storitev, v naslednjih primerih:

 • Dokončanje transakcije, za katero smo zbrali osebne podatke, zagotovitev blaga ali storitev, ki ste jo zahtevali, opravljanje razumno predvidenih ukrepov v okviru svojega neprekinjenega poslovnega odnosa z vami, izpolnitev pogojev pisne garancije ali odpoklica izdelka, opravljenega v skladu z zvezno zakonodajo, ali da kako drugače izpolnimo svojo pogodbo z vami.

 • Zaznavanje varnostnih incidentov, zaščita pred zlonamernimi, zavajajočimi, goljufivimi ali nezakonitimi dejavnostmi oz. preganjanje odgovornih za take dejavnosti.

 • Odpravljanje napak na izdelkih z namenom odkrivanja in popravljanja težav, ki škodijo obstoječi predvideni funkcionalnosti.

 • Uveljavljanje svobode govora, zagotovitev pravice drugemu potrošniku do uveljavljanja pravic do svobode govora oz. druge pravice, predvidene z zakonom.

 • Skladnost s kalifornijskim zakonom o zasebnosti elektronskih komunikacij (Kal. kazenski zakonik § 1546 in naslednje).

 • Sodelovanje v javnih ali strokovno pregledanih znanstvenih, zgodovinskih ali statističnih raziskavah v javnem interesu, ki upoštevajo vse druge veljavne zakone o etiki in zasebnosti, kjer bi izbris podatkov lahko onemogočil ali resno oslabil dosežek raziskave, če ste v preteklosti privolili po predhodni seznanitvi.

 • Omogočitev izključno interne uporabe, ki je razumno usklajena s pričakovanji potrošnikov glede na vaš odnos z nami.

 • Skladnost z zakonskimi obveznostmi.

 • Za druge notranje in zakonite uporabe teh podatkov, ki so združljive s kontekstom, v katerem ste jih posredovali.

3. Uveljavljanje pravic.

Če želite uveljaviti zgoraj opisane pravice do dostopa, prenosljivosti podatkov in izbrisa, nam posredujte preverljivo zahtevo potrošnika na:

Samo vi ali nekdo, ki je pooblaščen, da deluje v vašem imenu, lahko vložite preverljivo zahtevo potrošnika, povezano z vašimi osebnimi podatki. Preverljivo zahtevo potrošnika lahko vložite tudi v imenu svojega mladoletnega otroka.

Preverljivo zahtevo potrošnika za dostop ali prenosljivost podatkov lahko v 12-mesečnem obdobju vložite le dvakrat. Preverljiva zahteva potrošnika mora:

 • Vsebovati dovolj informacij, ki nam omogočajo, da razumno preverimo, ali ste dejansko oseba oz. pooblaščeni zastopnik, o kateri smo zbirali osebne podatke.

 • Vsebovati dovolj natančen opis zahteve, da jo bomo lahko pravilno razumeli, ocenili in se nanjo odzvali.

Na vašo zahtevo ne moremo odgovoriti ali vam posredovati osebnih podatkov, če ne moremo prej preveriti vaše identitete ali pooblastila za vložitev zahteve in potrditi, da se osebni podatki nanašajo na vas.

Če želite vložiti preverljivo zahtevo potrošnika, vam ni treba ustvariti računa pri nas. Vendar menimo, da so zahteve, ki jih pošljete preko svojega računa, zaščitenega z geslom, dovolj preverjene, kadar se zahteva nanaša na osebne podatke, povezane s tem računom.

Osebne podatke, navedene v preverljivi zahtevi potrošnika, bomo uporabili samo za preverjanje identitete ali pooblastila za vložitev zahteve.

Upoštevajte, da lahko zakon CCPA v določenih okoliščinah omeji vaše uveljavljanje teh pravic.

4. Čas in oblika odziva.

Na preverljivo zahtevo potrošnika se trudimo odgovoriti v petinštiridesetih (45) dneh od prejema. Če bomo potrebovali več časa (še dodatnih 45 dni), vas bomo o razlogu in podaljšanju pisno obvestili.

Če imate račun pri nas, vam bomo nanj poslali pisni odgovor. Če nimate računa pri nas, bomo pisni odgovor po vaši izbiri poslali po pošti ali v elektronski obliki.

Vsa razkritja, ki jih posredujemo, bodo zajemala samo 12-mesečno obdobje pred datumom prejema preverljive zahteve potrošnika. Odgovor, ki ga posredujemo, bo pojasnil tudi razloge, zakaj ne moremo izpolniti zahteve, če je tako. Pri zahtevah po prenosljivosti podatkov bomo izbrali obliko, ki bo omogočila, da bodo vaši osebni podatki zlahka uporabni in nemoteno preneseni iz ene entitete na drugo.

Za obdelavo ali odziv na vašo preverljivo zahtevo potrošnika ne zaračunavamo nadomestila, razen če je pretirana, ponavljajoča se ali očitno neutemeljena. Če določimo, da bo za izpolnitev zahteve potrebno nadomestilo, vas bomo obvestili, zakaj smo se tako odločili, in vam pred izpolnitvijo zahteve predložili oceno stroškov.

Nediskriminacija

Ne bomo vas diskriminirali zaradi uveljavljanja katerekoli vaše pravice iz zakona CCPA. Če zakon CCPA ne dovoljuje, vam ne bomo:

 • Zavrnili blaga ali storitev.

 • Zaračunavali različne cene za blago ali storitve, vključno s podeljevanjem popustov ali drugih ugodnosti ali nalaganjem kazni.

 • Zagotovili drugačno raven ali kakovost blaga ali storitev.

 • Namigovali, da boste morda prejeli drugačno ceno oz. drugačno raven ali kakovost blaga ali storitev.

Spremembe našega obvestila

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in po lastni presoji spremenimo to obvestilo. Če bomo spremenili to obvestilo, bomo posodobljeno obvestilo objavili v aplikaciji in posodobili datum začetka veljavnosti obvestila. Vaša nadaljnja uporaba naše aplikacije po objavi sprememb pomeni, da se strinjate s takšnimi spremembami.

Podatki o stiku

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe glede tega obvestila, spodaj opisanih načinov (in v Politiki zasebnosti), na katere zbiramo in uporabljamo vaše podatke, vaše izbire in pravice v zvezi s takšno uporabo oz. če želite uveljaviti svoje pravice v skladu s kalifornijsko zakonodajo, se lahko kadarkoli obrnete na nas:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com