EcoWater Systems LLC

Uslovi korišćenja iQua aplikacije

Datum stupanja na snagu: Decembar 7, 2020

Poslednja izmena: Decembar 7, 2020

Aplikacije EcoWater iQua („aplikacija“ u iPhone i Android verziji) su usluge kompanije EcoWater Sistems LLC, kompanije sa ograničenom odgovornošću u Delaveru („EcoWater“, „nas“, „naše“ ili „mi“) i primenljiva je na druge Podružnice EcoWater kako je definisano na kraju ovog dokumenta. Ovi Uslovi korišćenja kompanije EcoWater Sistems LLC i svi dodatni uslovi ili smernice koje s vremena na vreme objavljujemo u aplikaciji, uključujući i naše Pravila o privatnosti (zajedno, „Uslovi korišćenja“) utvrđuju uslove i odredbe pod kojima vi („Vi“, „Vaš“ ili „Kupac“) možete da koristite Aplikacije i bilo koje usluge dostupne u aplikaciji, uključujući mogućnost pregleda mrežnih izveštaja i primajte upozorenja iz aplikacije („Usluga“) o statusu omekšivača vode, filtera za vodu ili drugih proizvoda povezanih sa Vi-Fi i / ili Bluetooth tehnologijom („Proizvodi“).

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre korišćenja Usluge. Klikom na dugme ili vezu označenu kao „Slažem se“ ili korišćenjem Usluge, nagoveštavate da se slažete da su ovi Uslovi korišćenja zakonski vezani za vas. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete da koristite aplikaciju. Preporučujemo vam da odštampate kopiju za buduću upotrebu.

1. Promene uslova korišćenja. EcoWater zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme i s vremena na vreme bez obaveštenja. Takva promena stupa na snagu nakon objavljivanja u aplikaciji ili putem usluge. Ako EcoWater promeni ove Uslove korišćenja, revidiraćemo i datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove stranice. Vaša je odgovornost da pregledate sve revidirane Uslove korišćenja. Ако сматрате да су било какве накнадне ревизије ових Услова коришћења неприхватљиве, морате одмах престати да користите апликацију и услугу. Vaš ulazak i / ili korišćenje Aplikacije ili Usluge nakon što EcoVater objavi bilo koji revidirani Uslov upotrebe predstavlja saglasnost sa bilo kojim revidiranim Uslovima korišćenja bez prigovora.

2. Prestanak / obustava aplikacije i / ili usluge. EcoWater može, po sopstvenom apsolutnom nahođenju, ukinuti aplikaciju i / ili uslugu ili prekinuti ili suspendovati vašu upotrebu ili opštu upotrebu aplikacije i / ili usluge ili bilo kog dela, u bilo kom trenutku, sa ili bez obaveštenja i iz bilo kog razloga uključujući i iz razloga odbijanja usluge, kvara sistema, održavanja ili popravke ili okolnosti van naše razumne kontrole. Slažete se da ako vaše ovlašćenje za ulazak u aplikaciju ili korišćenje Usluge bude ukinuto ili suspendovano, nakon toga nećete direktno ili indirektno ući ili pokušati da uđete u aplikaciju ili da je koristite.

3. Proizvodi. EcoWater ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost Usluge i ovi Uslovi korišćenja ne pružaju vam nikakva dodatna prava od EcoWater-a koja se odnose na Proizvode. Ako kupite Proizvode, na prodaju će se primeniti naši Uslovi prodaje.

4. Nadoknada. EcoWater zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme uspostavi ili izmeni naknadu za aplikaciju i / ili uslugu.

5. Preduslovi. Da biste koristili Uslugu, moraćete: (i) kupiti Proizvod; (ii) imati stalno uključenu bežičnu širokopojasnu Internet vezu između Proizvoda i povezanog mobilnog uređaja, koja se može koristiti za pružanje određenog ograničenog dela informacija dostupnih putem potpuno povezane Wi-Fi veze; i (iii) imaju pristup mobilnoj aplikaciji EcoWater kako bi instalirali, konfigurisali i koristili Uslugu.

6. Registracija. Moraćete da se registrujete na mreži za Uslugu, a tada ćete dati korisničko ime (svoju aktivnu adresu e-pošte) i lozinku. Možete se registrovati samo jednom u EcoWater-у. Takođe možete registrovati drugu adresu e-pošte pod svojim nalogom tokom podešavanja ili nakon pristupanja meniju Podešavanje. Pristajete da zaštitite svoje korisničko ime i lozinku, između ostalog, čuvajući svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti. Ako, bez obzira na prethodnu obavezu, dozvolite pristup svom nalogu, bićete odgovorni za svu takvu upotrebu. Imamo pravo da u bilo kom trenutku onemogućimo bilo koji identifikacioni kod ili lozinku korisnika, bez obzira da li ste ih odabrali ili mi dodelili, ako prema našem razumnom mišljenju niste postupili u skladu sa bilo kojom od odredbi ovih uslova korišćenja.

7. Neovlašćena upotreba. Saglasni ste da (a) odmah obavestite EcoWater, koristeći brojeve za pristup u zemlji i adrese e-pošte navedene u nastavku, o neovlašćenoj upotrebi lozinke i / ili bilo kom drugom kršenju bezbednosti; i (b) osigurajte da na kraju svake sesije izađete sa naloga.

8. Promene u aplikaciji i usluzi. Možemo s vremena na vreme ažurirati i promeniti aplikaciju i / ili uslugu kako bi odražavali promene naših proizvoda, potrebe naših korisnika i naše poslovne prioritete.

9. Dostupnost aplikacije i usluge. Ne garantujemo da će Usluga ili bilo koji sadržaj koji se pruža u aplikaciji i / ili Usluzi uvek biti dostupan ili biti neprekinut. Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost svih ili bilo kog dela naše veb lokacije iz poslovnih i operativnih razloga sa ili bez najave.

10. Sadržaj aplikacije i usluge. Sadržaj u aplikaciji i / ili usluzi dostupan je samo za opšte informacije. Nije namenjen savetu na koji se trebate pouzdati. Morate da dobijete stručni ili specijalistički savet pre preduzimanja ili suzdržavanja od bilo kakvih radnji na osnovu sadržaja u aplikaciji i / ili usluzi. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije o aplikaciji i / ili usluzi, ne dajemo izjave, garancije ili garancije, bilo izričite ili podrazumevane, da je sadržaj u aplikaciji i / ili usluzi tačan, potpun ili aktuelan.

11. Mogućnost primanja obaveštenja. Vaša sposobnost da koristite Uslugu i primate obaveštenja zavisi od različitih uređaja i dobavljača usluga. EcoWater ne može i ne pruža nikakve garancije za dostupnost ili sigurnost Aplikacije i Usluge. Ne možemo i ne pružamo nikakve garancije za vašu sposobnost da primate obaveštenja koja vam šalje Usluga. Morate da testirate Uslugu da biste osigurali kompatibilnost.

12. Sigurnost. Priznajete da ste sami odgovorni za zaštitu računarskog hardvera, softvera i podataka od neovlašćenog pristupa, virusa, špijunskog softvera i svih drugih vrsta zlonamernog koda.

13. Ograničenje odgovornosti. Izričito prihvatate i slažete se da vaše korišćenje i pristup Usluzi preuzimate na vlastiti rizik. U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Aplikacija (uključujući, bez ograničenja, Uslugu) vam se pruža na osnovu „KAKAV JE“ i „KAO DOSTUPAN“.

14. Ne isključujemo ili ograničavamo na bilo koji način svoju odgovornost prema vama tamo gde bi to bilo nezakonito. To uključuje odgovornost za smrt ili telesne povrede prouzrokovane našim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, agenata ili kooperanata i za prevaru ili lažno predstavljanje.. NIŠTA U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NEĆE UTICAJITI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA I LEKOVE KAO POTROŠAČ.

15. Različita ograničenja i izuzeća od odgovornosti primenjivaće se na odgovornost koja nastaje kao rezultat isporuke bilo kog Proizvoda vama, što će biti navedeno u našim Uslovima prodaje.

16. Slažete se da EcoWater, njegove podružnice i pridružene kompanije ne snose nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne mogućnosti ako se usluga koristi u komercijalne ili industrijske svrhe.

17. Ako neispravan digitalni sadržaj koji smo isporučili ošteti uređaj ili vaš digitalni sadržaj koji je prouzrokovan time što nismo primenili razumnu pažnju i veštinu, štetu ćemo popraviti ili ćemo vam platiti razumnu naknadu. Međutim, nećemo biti odgovorni za štetu koju ste mogli da izbegnete prateći naš savet da primenite besplatnu ispravku ili za štetu koju je prouzrokovao neispunjenje pravilnih uputstava za instalaciju ili postojanje minimalnog sistema zahtevi koje mi savetujemo.

18. Veze do drugih sajtova. Ova aplikacija može sadržati veze do drugih veb lokacija radi vaše udobnosti i informacija Ovim veb lokacijama mogu upravljati kompanije koje nisu povezane sa nama. Povezane veb lokacije, uključujući one kojima upravlja EcoWater, mogu imati svoje politike korišćenja i privatnosti, koje biste trebali pregledati ako ih posetite. Nismo odgovorni za sadržaj bilo kojih veb lokacija koje ne kontrolišemo, bilo kakvu upotrebu tih veb lokacija ili prakse privatnosti tih veb lokacija.

19. Nadležnost i merodavno pravo. Ovi Uslovi korišćenja biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima države Minnesota. Slažete se da je neisključiva nadležnost saveznog ili državnog suda u Woodburi MN.

Kontaktirajte nas.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, kontaktirajte nas na dole navedenu adresu e-pošte i brojeve telefona.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com